6820 - Forlængelse af det lille forsamlingsforbud og gældende coronarestriktioner

Det lille forsamlingsforbud blev den 19. september 2020 ændret fra 100 personer til 50 personer, og der blev efterfølgende indført landsdækkende restriktioner bl.a. for restauranter, natteliv og private fester.


Sundhedsministeren har den 7. oktober meldt ud, at ændringerne i forsamlingsforbuddet og de særlige restriktioner - der skulle gælde til den 18. oktober 2020 – er forlænget til den 31. oktober 2020.

Det betyder, at det er forbudt at deltage i indendørs eller udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede samtidig.

Der gælder dog fortsat en række undtagelser til forbuddet. Det er således stadig muligt at afholde og deltage i arrangementer mv. med op til 500 deltagere, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Der gælder altså et krav om en ”fast plads” for sådanne arrangementer - herunder møder i det almene beboerdemokrati med mere end 50 deltagere - som indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. at gå ind i tilstødende lokaler og spise der, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser.

 

Sundheds- og Ældreministeriets orientering om den aktuelle situation er beskrevet her.

Få et hurtigt overblik over myndighedernes seneste retningslinjer for at hindre spredningen af coronavirus her.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her