6720 - Tilskud til individuel varmepumpe ved skrotning af olie- eller gasfyr

Tilskud til individuel varmepumpe ved skrotning af olie- eller gasfyr

Energistyrelsen har offentliggjort en ny bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr, også kaldet skrotningsordningen. Bekendtgørelsen er udstedet med hjemmel i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

Skrotningsordningens anvendelsesområde
Bygningsejere kan efter ansøgning og ved skrotning af olie- eller gasfyr og efterfølgende installation af en individuel varmepumpe opnå økonomiske besparelser. Bekendtgørelsen omfatter også de almene boligorganisationers boligafdelinger, forudsat at kriterierne i bekendtgørelsen er opfyldt – og har betydning både for økonomien i boligafdelingen og for klimaet.

 

Ordningen har i perioden fra 1. juli 2020 til 30. september 2020 kun omfattet skrotning af oliefyr. Ændringen af bekendtgørelsen medfører, at skrotning af gasfyr også omfattes af tilskudsordningen.

 

Energistyrelsen har oplyst, at det i hvert tilfælde vil være den konkrete ansøgning om tilskud, der afgør, om en konkret adresse kan omfattes af tilskud fra skrotningsordningen.

Kriterierne

I bekendtgørelsens § 14, stk. 2, nr. 1-13 fremgår betingelserne for, at ordningen kan finde anvendelse, og om tilskud er berettiget.

 

Derudover er det et krav for at kunne modtage tilskud, at der indgås en abonnementsordning med energileverandøren om varmepumpen. Dette skyldes, at skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement.

Varmepumpe på abonnement

Ordningen betyder, at udvalgte energileverandører installerer, ejer og driver en varmepumpe hos en bygningsejer. Bygningsejeren betaler typisk kun et tilslutningsbidrag, et løbende abonnement samt den varme, der forbruges.


De udvalgte energileverandører får et tilskud pr. varmepumpeinstallation. Hele tilskudsbeløbet anvendes til nedsættelse af varmekundens engangsbetaling til energitjenesteleverandøren ved installation af varmepumpen.

 

BL opfordrer til, at mulighederne for skrotning af olie- og/ellers gasfyr og samtidig indgåelse af en abonnementsordning til varmepumper undersøges, hvis boligorganisationen ikke allerede er blevet kontaktet af en energileverandør. Det bør i den forbindelse sikres, at leverandøren opfylder betingelserne for at kunne være berettiget til tilskud efter bekendtgørelsens § 14, stk. 2.

 

Andre tilskudsordninger

Udover skrotningsordningen har Energistyrelsen påpeget, at der også er mulighed for at søge om tilskud gennem bygningspuljens tilskudsordning, som udmøntes i en ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Her kan bl.a. søges om tilskud til konvertering til varmepumpe.

 

Denne ordning udmøntes ikke som en abonnementsordning.

 

Ordningen er målrettet bygningsejere, som omfatter også almene boligforeninger. De nærmere betingelser for, hvilken varmepumpe som vil kunne benyttes i et støtteberettiget projekt, vil fremgå af ordningens bekendtgørelse. Bekendtgørelsen er endnu ikke offentliggjort, men det er oplyst af Energistyrelsen, at bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 15. oktober 2020.


BL vil udsende en BL informerer herom, når bekendtgørelsen offentliggøres.

 

Bekendtgørelsen om tilskud til individuel varmepumpe ved skrotning af olie- eller gasfyr trådte i kraft den 1. oktober 2020.

 

Der er mulighed for at købe juridisk/teknisk bistand hos BL til gennemgang af varmekontrakter.


Ved behov for bistand eller spørgsmål til ovenstående kan teknisk konsulent Mikkel Jungshoved kontaktes på mail mju@bl.dk.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

Oprettelse: 07.10.2020 | Sidst opdateret: 07.10.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her