6520 - Undersøgelsen af det frivillige beboerengagement i almene boligområder – svarfristen udvides

Undersøgelsen af det frivillige beboerengagement i almene boligområder – svarfristen udvides

BL’s repræsentantskab har i Handlingsplan 2019/2020 vedtaget, at der skal udarbejdes en strategi for frivillighed for at: ”sikre et bedre fundament for det frivillige engagement i vores boligområder og blandt de almene beboere, og styrke vores profil i offentligheden som en civilsamfundsaktør med stærke foreningsdemokratier og -aktiviteter.”

I den forbindelse gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om det frivillige beboerengagement i de almene boligområder. Flere hundrede afdelinger har allerede deltaget, men vi vil gerne have endnu flere med. Derfor udvides svarfristen til den 23. oktober.

Formålet med undersøgelsen er at opnå viden om, hvor mange almene beboere, der engagerer sig aktivt i boligområdet og karakteren af deres frivillige engagement.

Vi har brug for jeres hjælp
Alle BL’s medlemmer modtager torsdag den 1. oktober en mail på hovedmailadressen med link til et digitalt spørgeskema med seks spørgsmål.

Vi vil gerne bede om jeres fortsatte hjælp til at videresende denne mail til alle formænd- og kvinder i jeres afdelingsbestyrelser, da de har indsigt i de lokale frivilligaktiviteter. På den måde bidrager I direkte til arbejdet med BL’s frivilligstrategi.

Besvarelserne indsendes via spørgeskemaet direkte til BL’s sekretariat. I vil som boligorganisationer desuden modtage et samlet overblik over besvarelserne fra jeres egne afdelinger. Overblikket vil fx kunne bruges til at styrke egen indsats for at fremme det frivillige engagement blandt beboerne og styrke dialogen med eksterne aktører i den lokale interessevaretagelse.

Spørgsmål til arbejdet med frivilligstrategien i øvrigt kan rettes til Rikke Lønne på ril@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Rikke Lønne

Oprettelse: 01.10.2020 | Sidst opdateret: 01.10.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her