4119 - GDPR-netværk for almene boligorganisationer

4119 - GDPR-netværk for almene boligorganisationer

BL har tidligere orienteret om Dansk Erhvervs forskellige netværk (BL Informerer 3619). Der findes således et stort udbud af eksisterende netværk for medarbejdere fra forskellige brancher (brancheblandede), som kan være relevante for medarbejdere i de almene boligorganisationer. Derudover tilbyder Dansk Erhverv at etablere nye, efterspurgte netværk – også netværk, der kun er for medarbejdere fra den almene sektor (branchespecifikke).

Dansk Erhverv har i samarbejde med BL oprettet et branchespecifikt netværk – ”GDPR-netværk for udlejere i den almene sektor”.

Netværket er for de ansatte i de almene boligorganisationer og administrationsorganisationer, der i større eller mindre omfang arbejder med persondata.

Deltagerne vil blive informeret om udviklingen på området i form af netværksmøder, og drøftelserne på møderne vil tage særligt afsæt i netop de udfordringer, som de almene boligorganisationer oplever omkring håndteringen af persondata.

Det er hensigten, at der afholdes netværksmøder ca. 3 - 4 gange årligt, og at der etableres netværk både i København og Århus.


Foreløbige emner for netværksmøderne er blandt andet:

  • Anmeldelse af sikkerhedsbrud og videregivelse af personoplysninger
  • Indsigtsanmodninger og sletning
  • Tilrettelæggelse af tilsyn 

 

Tilmelding til netværket sker her

Efter tilmelding udsendes nærmere information om tid og sted for afholdelse af netværksmøderne.Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

Oprettelse: 26.09.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her