3919 - Regulering af maksimumhuslejen 2020

3919 - Regulering af maksimumhuslejen 2020

Maksimumhuslejen reguleres for 2020, jf. overenskomsten for ejendomsservice mellem ESL og BL 2017-2020.

Maksimumhuslejen pr. 1. januar 2020 er 518 kr. pr. kvm.

Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Der skal foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2019, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2020. Dette skal ske, uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres.


Med venlig hilsen


Bent Madsen     /     Christina Wandt

Oprettelse: 23.09.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her