3619 - Netværkstilbud for nøglemedarbejdere i boligorganisationerne

Netværkstilbud for nøglemedarbejdere i boligorganisationerne

Som tidligere anført (BL informerer nr. 2919) tilbyder Dansk Erhverv en bred pallette af netværk. Der findes således et stort udbud af eksisterende netværk for medarbejdere fra forskellige brancher (brancheblandede), som kan være relevante for medarbejdere i de almene boligorganisationer.

Derudover tilbyder Dansk Erhverv at etablere nye, efterspurgte netværk – også netværk, der kun er for medarbejdere fra den almene sektor (branchespecifikke).

Dansk Erhvervs netværksmøder afholdes som udgangspunkt uden deltagerbidrag, da denne ydelse til boligorganisationerne er indeholdt i medlemskabet gennem BL. Netværksmøderne afholdes fortrinsvis i København og/eller Aarhus.

Brancheblandede netværk

På baggrund af de eksisterende netværkstilbud i Dansk Erhverv vil BL fremhæve følgende, aktuelle muligheder for boligorganisationerne:

- ArbejdsmiljøNetværk

- BrancheNetværk for frivillige og sociale organisationer

- CFO-Netværk

- HR-Netværk

- IT-sikkerhedsNetværk

- KommunikationsNetværk

- UdbudsNetværk

- PersondataNetværk

- Udannelses- og kompetenceudviklingsNetværk

Der er mulighed for at læse mere om og tilmelde sig de enkelte netværk her: https://www.danskerhverv.dk/Medlemskab-og-netvaerk/dansk-erhvervs-netvark-og-udvalg/

 

Hvis der er ledige pladser i et netværk, åbner Dansk Erhverv for adgangen. Hvis ikke, samler de til bunke, indtil der er basis for et supplerende netværk.

Nye netværk for medarbejdere i de almene boligorganisationer

BL opfordrer boligorganisationerne til at komme med ønsker til nye branchespecifikke netværk for medarbejderne i den almene boligsektor. I den forbindelse skal det nævnes, at første branchespecifikke netværk er i gang med at blive etableret. Det drejer sig om et GDPR-Netværk for udlejere i den almene boligsektor.


Spørgsmål og interessetilkendegivelser

Har boligorganisationerne spørgsmål, ønsker til nye netværk e.l., kan man kontakte BL’s netværkschef, Olav Kirchhoff på mail: oki@bl.dk eller telefon 3376 2058.

 

Henvendelser om GDPR-Netværk for udlejere i den almene boligsektor kan rettes til BL’s chefjurist, Sanne Steen Petersen på mail: spe@bl.dk eller telefon: 3376 2079.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Olav Kirchhoff

 

 

Oprettelse: 19.08.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her