3419 - Adgang til BoligJura.dk – juridisk vidensportal for alle BL’s medlemmer

3419 - Adgang til BoligJura.dk – juridisk vidensportal for alle BL’s medlemmer

BL tilbyder nu medlemmerne adgang til den juridiske vidensdatabase – ”BoligJura.dk”. BoligJura.dk giver de almene boligorganisationer mulighed for at hente vigtig viden om de forskellige forhold og regler omkring drift og administrationen af almene boliger. En viden som er svær at finde samlet andre steder.

Indhold og anvendelse
Portalen indeholder:

  • Svar på de juridiske spørgsmål, der dagligt opstår i en boligorganisation – om alt fra udlejning til fraflytning, fra tv-overvågning til afholdelse af afdelingsmøder

  • Omtaler af relevante afgørelser fra beboerklagenævn og boligret – også domme, som ikke er offentliggjorte, men relevante for de almene boligorganisationer at kende til. Der er tale om korte beskrivelser, der giver konklusionen og essensens af afgørelserne

  • Regelguider, der beskriver, hvordan bestemte regler og regelsæt skal forstås

  • Beskrivelse af nye regler på området/juridiske nyheder

  • Oversigt over gældende love, bekendtgørelser og vejledninger på det almene område


Portalens søgefunktionen finder hurtigt relevant viden frem – og brugeren kan selv markere om søgning skal omfatte spørgsmål og svar, regelguider eller/og relevant praksis.

Portalen kan tilgås både fra computer, mobiltelefon og tablet.

Det er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, der udsendes løbende, når der sker opdateringer af indhold.

Boligjura er udviklet af KAB. Indholdet er nu udvidet i samarbejde med BL, og fremadrettet vil der være tale om et branchesamarbejde, der omfatter alle almene boligorganisationer, der ønsker at bidrage til portalens indhold. Sådanne bidrag skal ske gennem BL.

Der kan læses mere om portalen på www.boligjura.dk.

Adgang til portalen kræver et login.

 
Adgang og introduktion
Adgang til portalen er gratis for medlemmer af BL.

Medlemmer vil få adgang via eget login, der sendes til de enkelte boligorganisationers eller administrationers hovedmailadresse ultimo august. Der er tale om et login, der kan anvendes af flere brugere i samme boligorganisation.

BL vil introducere portalen på Forvaltningskonferencen den 20. august 2019, og derefter udsendes velkomstmail med login.

Der vil i løbet af efteråret blive afholdt introduktionsmøder/oplæg rundt om i landet, hvor portalens indhold og funktioner vil blive gennemgået for interesserede medlemmer.

For at opnå den bedste brugerløsning og optimal vedligeholdelse af siden opfordrer BL alle medlemmer til at bidrage med relevant indhold. BL modtager særligt gerne orientering om relevante domme og beboerklagenævnsafgørelser, der kan have interesse for almene boligorganisationer. Medlemmernes relevante bidrag til portalen kan sendes til juridiskfunktion@bl.dk.

Spørgsmål om portalen kan rettes til juridisk konsulent og teamkoordinator Christina Wandt eller chefjurist Sanne Steen Petersen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 16.08.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her