3319 - Nøgletal for boligområder 2019

Nøgletal for boligområder 2019

Danmarks Statistik er nu klar med de nyeste nøgletal for boligområderne. Nøgletallene består af en række standardtabeller med oplysninger om demografiske, sociale og økonomiske forhold og er baseret på de seneste tilgængelige tal for boligområdet sammenlignet med hele kommunen. Tabellerne indeholder ydermere tidsserier på op til 5 år for de enkelte statistikområder, så det er muligt at se en eventuel udvikling i området.

 

Nøgletallene indeholder oplysninger om: 

 

 • Alle beboere opdelt på alder
 • Antal husstande fordelt på typer
 • Beboernes beskæftigelse
 • Antallet af børn efter antallet af forsørgere
 • Pensionister på pensionstype
 • Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og vestlige/ikke vestlige lande 
 • Uddannelse
 • Indkomst
 • Personer på offentlig forsørgelse
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype
 • Kriminalitet
 • Andel af børn i dagtilbud (Denne tabel er ikke opdateret ift. tidligere års levering, da data først opdateres i slutningen af 2020)

 

Prisen for statistikkerne er 4.109 kr. eksklusiv moms pr. boligområde. Tabellerne leveres på Excel-filer og sendes med mail inden for 2 uger efter bestillingen er modtaget hos Danmarks Statistik.

 

Danmarks Statistik tilbyder endvidere skræddersyede tabeller, hvor det er muligt at kombinere standardtabellerne med andre variable end de nævnte nøgletal.

 

Spørgsmål kan rettes til consulting@dst.dk eller direkte til Anita Saaby, ash@dst.dk, telefon 39 17 37 49 og Joen Petur Jacobsen, jpj@dst.dk, telefon 39 17 32 95.

 

Bestillingsblanketten og uddybende information kan findes på www.dst.dk/bl.

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Solveig Råberg Tingey

Oprettelse: 07.08.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her