2919 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv – netværk for medarbejdere

Tilbuddene fra Dansk Erhverv – netværk for medarbejdere

Vi er blevet medlem af Dansk Erhverv fra 1. januar 2019, og der er udsendt BL Informerer og afholdt informationsmøder herom over hele landet. Vi opfordrer alle boligorganisationer til at benytte de mange tilbud, som Dansk Erhverv har som arbejdsgiverorganisation.

Mange har tilmeldt sig nogle af Dansk Erhvervs nyhedsbreve, kurser samt netværk for forskellige personalegrupper, men det er fortsat for få i forhold til sektorens størrelse. Derfor har vi udsendt en række BL Informerer, der nærmere fokuserer på ydelser fra Dansk Erhverv, som boligorganisationerne kan benytte sig af.

Disse BL Informerer har samme indledning og afsluttes af en opfordring til at tilmelde sig nyhedsbreve m.v. i Dansk Erhverv. Mange vil allerede have gjort det, og vi beder om, at man bærer over med gentagelserne. For alle vil der imidlertid i hvert BL Informerer være ny information om de særlige tilbud hos Dansk Erhverv.

Netværk for medarbejdere

Dansk Erhverv tilbyder forskellige netværk til medarbejdere i boligorganisationerne.

Der er et øst- og vest-netværk for HR-chefer i den almene sektor, som bygger videre på BL’s netværk på området. Der er mulighed for at udvide disse netværk, og det er også en overvejelse, om disse netværk måske med fordel kan indgå i netværk med HR-chefer fra andre brancher.

Der er netværk for økonomichefer, og disse netværk består af økonomichefer fra forskellige brancher.

Der er netværk for medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø, og disse består også af personale fra forskellige brancher.

Herudover er der en lang række netværk, som kan have interesse for medarbejdere i boligorganisationerne, og der opfordres til, at der rettes henvendelse til Dansk Erhverv eller BL. Vi forventer, at der måske skal oprettes nye netværk med en særlig almensektor-vinkel, og derfor er det helt afgørende at høre om interesse og ønsker til medarbejdernetværk fra boligorganisationerne.

Dansk Erhvervs netværksmøder afholdes uden deltagerbidrag, da denne ydelse til boligselskaberne er indeholdt i medlemskabet gennem BL.


Tilmelding til nyhedsbreve, kurser m.v.

Tilmelding til nyhedsbreve og kurser gøres enkelt ved at gå ind på https://www.danskerhverv.dk/din-profil/brugeroprettelse/ og foretag en oprettelse.

Ønsker boligorganisationer at foretage en central oprettelse af brugere i Dansk Erhverv, herunder sikre relevante medarbejdere modtager nyhedsbreve, så kan det ske ved at skrive til medlem@danskerhverv.dk og bede om rettigheder til centralt at oprette medarbejdere.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

Oprettelse: 19.06.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her