2519 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv – ledelse og uddannelse

Tilbuddene fra Dansk Erhverv – ledelse og uddannelse

Vi er blevet medlem af Dansk Erhverv fra 1. januar 2019, og der er udsendt BL Informerer og afholdt informationsmøder herom over hele landet. Vi opfordrer alle boligorganisationer at benytte de mange tilbud, som Dansk Erhverv har som arbejdsgiverorganisation.

 

Mange har tilmeldt sig nogle af Dansk Erhvervs nyhedsbreve, kurser samt netværk for forskellige personalegrupper, men det er fortsat for få i forhold til sektorens størrelse. Derfor vil vi i den kommende tid udsende en række BL Informerer, der nærmere fokuserer på ydelser fra Dansk Erhverv, som boligorganisationerne kan benytte sig af.

 

Disse BL Informerer vil have samme indledning og vil afsluttes af en opfordring til at tilmelde sig nyhedsbreve m.v. i Dansk Erhverv. Mange vil allerede have gjort det, og vi beder om, at man bærer over med gentagelserne. For alle vil der imidlertid i hvert BL informerer være ny information om de særlige tilbud hos Dansk Erhverv.

Ledelse og uddannelse

Dansk Erhverv rådgiver konkret om:

  • HR og ledelse, herunder:
    rekruttering, ledelsesudvikling, nedbringelse af sygefravær, lederens samtaler (ansættelse, udviklingssamtaler, feedback, advarsels- og opsigelsessamtaler)

 

  • Uddannelse og kompetenceudvikling, herunder:
    elevuddannelser, godkendelse af læreplads, voksenelever, praktikpladspræmie, uddannelsesplanlægning for medarbejdere og ledere, anvendelse og offentligt udbudte efter- og videreuddannelser (bl.a. deltagervilkår, lønrefusion og indgåelse af aftaler)

 

Både generelt og i konkrete sager kan Dansk Erhverv rådgive over telefonen, udarbejde notater når det er nødvendigt og/eller komme ud til boligselskabet og drøfte konkrete sager og følge dem til dørs.

Dansk Erhvervs bistand til boligselskaberne er indeholdt i medlemskabet gennem BL.

Endelig skal der informeres om, at Dansk Erhverv afholder kurser om arbejdsmiljø, og dette er helt overvejende gratis.


Tilmelding til nyhedsbreve, kurser m.v.

Tilmelding til nyhedsbreve og kurser gøres enkelt ved at gå ind på https://www.danskerhverv.dk/din-profil/brugeroprettelse/ og foretage en oprettelse.

Ønsker boligorganisationer at foretage en central oprettelse af brugere i Dansk Erhverv, herunder sikre relevante medarbejdere modtager nyhedsbreve, så kan det ske ved at skrive til medlem@danskerhverv.dk og bede om rettigheder til centralt at oprette medarbejdere.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

 

Oprettelse: 11.06.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her