2319 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv – rådgivning om arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål

2319 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv – rådgivning om arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål

Vi er blevet medlem af Dansk Erhverv fra 1. januar 2019, og der er udsendt BL Informerer og afholdt informationsmøder herom over hele landet. Vi opfordrer alle boligorganisationer til at benytte de mange tilbud, som Dansk Erhverv har som arbejdsgiverorganisation.

 

Mange har tilmeldt sig nogle af Dansk Erhvervs nyhedsbreve, kurser samt netværk for forskellige personalegrupper, men det er fortsat for få i forhold til sektorens størrelse. Derfor vil vi i den kommende tid udsende en række BL Informerer, der nærmere fokuserer på ydelser fra Dansk Erhverv, som boligorganisationerne kan benytte sig af.

 

Disse BL Informerer vil have samme indledning og vil afsluttes af en opfordring til at tilmelde sig nyhedsbreve m.v. i Dansk Erhverv. Mange vil allerede have gjort det, og vi beder om, at man bærer over med gentagelserne. For alle vil der imidlertid i hvert BL informerer være ny information om de særlige tilbud hos Dansk Erhverv.

 

Dybdegående og individuel rådgivning om arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål

Dansk Erhverv rådgiver om:

  • Konkret udformning af ansættelseskontrakter
  • Konkret fortolkning af ferieloven
  • Konkrete sager om sygedagpenge, herunder om kommunernes refusion.
  • Konkret overenskomstfortolkning
  • Konkrete sager omkring advarsler og opsigelse

I de konkrete sager kan Dansk Erhverv rådgive over telefonen, udarbejde notater når det er nødvendigt og/eller komme ud til boligselskabet og drøfte konkrete sager.

 

Dansk Erhverv har 50 advokater og jurister ansat og fører sager i såvel det fagretslige som civile system helt op i Højesteret. Det skal understreges, at udgangspunktet for Dansk Erhverv er, at sager løses på ordentlig vis og retslige tvister undgås. Men kan sådanne tvister ikke undgås, så er Dansk Erhverv rustet til at føre sagerne.

 

Dansk Erhvervs bistand til boligselskaberne er indeholdt i medlemskabet gennem BL.

Endelig skal der informeres om, at Dansk Erhverv afholder kurser og webseminarer om arbejds- og ansættelsesretlige emner, og at disse er helt overvejende gratis at deltage i.

 

Tilmelding til nyhedsbreve, kurser m.v.
Tilmelding til nyhedsbreve og kurser gøres enkelt ved at gå ind på https://www.danskerhverv.dk/din-profil/brugeroprettelse/ og foretag en oprettelse.

Ønsker boligorganisationer at foretage en central oprettelse af brugere i Dansk Erhverv, herunder sikre, at relevante medarbejdere modtager nyhedsbreve, så kan det ske ved at skrive til medlem@danskerhverv.dk og bede om rettigheder til centralt at oprette medarbejdere.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 03.06.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her