2119 - Brug tilbuddene fra Dansk Erhverv

Oprettelse: 20.05.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Brug tilbuddene fra Dansk Erhverv

I BL Informerer nr. 1219 om "Aktivering af brugerprofil hos Dansk Erhverv" blev boligorganisationerne opfordret til at benytte de mange tilbud, som Dansk Erhverv har som arbejdsgiverorganisation. En hel del har tilmeldt sig nogle af Dansk Erhvervs nyhedsbreve, kurser samt netværk for forskellige personalegrupper, men det er fortsat alt for få i forhold til sektorens størrelse.

 

Ved at aktivere en brugerprofil i Dansk Erhverv kan medarbejderne i boligorganisationerne modtage en lang række nyhedsbreve, der udkommer op til to gange om ugen om arbejdsgiverrelevante emner.

 

Herudover tilbyder Dansk Erhverv også en lang række ydelser, der er gratis at benytte for den enkelte boligorganisation.

 

Som eksempel kan nævnes rådgivning om arbejdsmiljø, hvor der både rådgives generelt, men også i situationer, hvor der er modtaget påbud fra arbejdstilsynet. Her kan Dansk Erhverv medvirke i den konkrete håndtering af sagen, udarbejde notater m.v.

 

Et andet eksempel er ansættelsesret, hvor Dansk Erhverv kan rådgive ved udfærdigelse af kontrakter, ferielov, sygdom m.v.

 

Det samme gælder omkring overenskomster og deres tolkning i konkrete situationer, herunder konkret bistand i forløb, hvor der opstår tvister.   

 

Af andre områder kan nævnes generel rådgivning på felter som udbudsregler og persondata (GDPR).

 

Herudover udbyder Dansk Erhverv en lang række relevante kurser for medarbejdere. Disse er  som hovedregel gratis at deltage i. Kurserne omhandler fx ansættelsesret/personalejura, erhvervsjura, ledelse m.v.

 

Tilmelding til nyhedsbreve og kurser gøres enkelt ved at gå ind på https://www.danskerhverv.dk/din-profil/brugeroprettelse/ og foretag en oprettelse.

 

Ønsker boligorganisationer at foretage en central oprettelse af brugere i Dansk Erhverv, herunder sikre relevante medarbejdere modtager nyhedsbreve, så kan det ske ved at skrive til medlem@danskerhverv.dk og bede om rettigheder til centralt at oprette medarbejdere.

 

 

Venlige hilsner

 

Bent Madsen /  Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her