Anbefalinger om håndtering af sikkerhed på legepladser

2019 - Anbefalinger om håndtering af sikkerhed på legepladser

Teknologisk Institut har undersøgt forholdene omkring den tragiske ulykke i Ballerup, hvor et gyngestativ væltede, omtalt i BL informerer nr. 1819. Teknologisk Institut har udarbejdet en rapport til politiet om sagen.

BL har været i dialog med Teknologisk Institut. Teknologisk Institut anbefaler, at de almene boligorganisationer sikrer, at:

  • legepladser i boligafdelingerne er opført efter producentens anvisning
  • legeredskaberne opfylder de gældende standarder for legeredskaber
  • legeredskaberne løbende vurderes således, at sikkerheden ikke forringes som følge af slid og ælde

 

Teknologisk Institut har påpeget, at det er ejeren af legepladsen, der skal sørge for det daglige tilsyn og sikre, at legepladsen er i forsvarlig stand. Det er således boligorganisationen, der må vurdere den enkelte legeplads i forhold til legeredskaberne og indretning. Hvis man som ansvarlig boligorganisation er i tvivl om, hvorvidt legepladsen i boligafdelingen er i orden, bør man straks kontakte kompetente fagpersoner, der kan vurdere, om legeredskaberne er i forsvarlig stand.

Kompetente fagpersoner kan være uafhængige certificerede legepladsinspektører, men det er ikke et lovkrav. Leverandøren af legepladsredskaberne eller ejendomsfunktionærer med viden og erfaring omkring legepladsstandarder og indretning kan også udføre arbejdet.

Teknologisk Institut bistår med uddannelse af certificerede legepladsinspektører og kan bistå med kontaktoplysninger til uddannende legepladsinspektører.

LUDUS Legepladser, som har leveret gyngen i den konkrete sag, har overfor BL forklaret, at LUDUS vil udsende en revideret vedligeholdelsesvejledning til alle kunder. LUDUS anbefaler i vejledningen, at legeredskaber straks spærres af, hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt legereskabet er i orden, hvorefter LUDUS kommer ud og besigtiger. I den tidligere vejledning var det ikke et krav, at ejeren i alle tilfælde spærrede legereskabet af inden besigtigelse.

BL henleder desuden opmærksomheden på, at gældende bygningsreglement i forhold til, at byggetilladelse, ibrugtagningstilladelser mv. skal iagttages – både ved etablering og ved renovering af legeredskaber.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 07.05.2019 | Sidst opdateret: 22.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her