1619 - Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Oprettelse: 12.04.2019 | Sidst opdateret: 22.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Lovforslag om udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål (L 188) er vedtaget i Folketinget. Reglerne gælder imidlertid ikke umiddelbart for lejere i almene eller private lejeboliger, da de nye regler ikke ændrer på de gældende regler omkring fremleje.

 

Der er tale om en ændring af den såkaldte sommerhuslov, som ændrer titel til ”lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål mv. og campering mv.”

 

De vedtagne regler har til formål at angive præcise grænser for, hvor mange dage en ejer, lejer eller andelshaver har ret til at udleje sin egen fulde helårsbolig til fritids- og ferieformål og er en udmøntning af en politisk aftale om korrekt skatteindbetaling i dele- og platformsøkonomien. Reglerne skal således regulere udlejningen via platforme som f.eks. Airbnb.

 

Reglerne gælder i alle kommuner, uanset om boligreguleringsloven finder anvendelse i disse kommuner, og udlejning efter reglerne kræver ikke kommunalbestyrelsens godkendelse. I kommuner, som ikke følger boligreguleringsloven, har der ikke tidligere været en tidmæssig begrænsning, men det indføres med nye regler. I kommuner, der følger boligreguleringsloven, har det hidtil krævet kommunalbestyrelsens samtykke at udleje til ferieformål, men i praksis kunne det ske uden samtykke i op til 6 uger om året. Fremover vil det kunne ske uden samtykke.

 

De tidsmæssige begrænsninger er således:

 

Frem til 1. januar 2021
Borgere må udleje deres egen fulde helårsbolig i op til 70 dage om året – og op til 100 dage, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det.

 

Fra 1. januar 2021
Borgere, der selv står for udlejningen af deres bolig, må udleje deres egen fulde helårsbolig i op til 30 dage om året.

 

Borgere, der anvender en virksomhed til formidling af udlejning af boligen, må udleje 70 dage om året – og op til 100 dage, hvis kommunalbestyrelse beslutter det. Brugen af de højere udlejningsgrænser forudsætter dog, at formidlingsvirksomheden indberetter indtægterne efter skatteindberetningsloven.

 

Det fremgår imidlertid klart af bemærkninger til lovforslaget, at lovforslaget ikke udvider adgangen til udlejning til ferie- og fritidsformål i tilfælde, hvor andre regler allerede begrænser mulighederne for at udleje heltårsboligen, f.eks. lov om leje af almene § 79 (hvor fremleje kræver boligorganisationens samtykke) og lov om leje af almene boliger § 66, stk. 2 (hvor fremlejegiver ikke kan kræve en højere leje end den leje, som vedkommende selv betaler til boligorganisationen).

 

Det forventes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil udgive en vejledning herom. Det vides ikke, hvornår en sådan vejledning udkommer.

Det er derfor på nuværende tidspunkt vigtigt, at de almene boligorganisationer er opmærksomme på, at de nye regler ikke giver lejere af almene boliger ret til at udleje til ferie- og fritidsformål – og at reglerne omkring fremleje i almene boliger således gælder uændret.

 

Reglerne træder i kraft 1. maj 2019.

 

 

Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her