1419 - Vores bidrag – afrapportering af den almene sektors bidrag til FN’s Verdensmål. NY DEADLINE 17. MAJ

Vi har udvidet indberetningsperioden, så alle organisationer kan nå at være med.

 

Dette er en revideret udgave af BL informerer nr. 0919. Rettelsen vedrører kun ny deadline for indberetning, øvrigt indhold svarer til den tidligere udsendelse.

 

Med undersøgelsen ’Vores bidrag’, vil BL kortlægge, hvordan de almene boligorganisationer bidrager til FN’s Verdensmål.

 

Vores bidrag består af to spørgeskemaer, der skal udfyldes af boligorganisationer og administrationsselskaber. Disse handler bl.a. om energi- og miljøtiltag, om bæredygtighed i nybyggeriet, boligsociale indsatser og samfundsmæssige bidrag som fx praktikforløb og uddannelsespladser.

 

Når spørgsmålene er besvaret, kan der downloades en rapport for jeres egen boligorganisation/boligorganisationer. Den beskriver, hvordan I bidrager til samfundet og FN's verdensmål via jeres aktiviteter i administrationen, driften, byggeriet og det boligsociale arbejde. I rapporten er der også en sammenligning med resten af branchen.

 

Få mere information og hent spørgeskemaet.

 

Deadline for besvarelse af skemaet er den 17. maj (ny dato)

 

Undersøgelsen planlægges som en tilbagevendende årlig begivenhed, som skal danne grundlag for at følge og monitorere de almene boligers bidrag – som samlet branche og som enkelt organisation.

 

Det er vigtigt for kvaliteten af sammenligningstallene, at så mange boligorganisationer som overhovedet muligt udfylder spørgeskemaet. Vi håber således på et bredt engagement i den almene sektor med at besvare spørgsmålene.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen   / Kristine Vasiljeva og Liv Jørgensen

Oprettelse: 04.04.2019 | Sidst opdateret: 22.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her