1319 - Dansk Erhverv inviterer til kursus om den nye ferielov for medarbejdere i boligorganisationer

BEMÆRK DEN KORTE TILMELDINGSFRIST !!!

 

På kurset gives et overblik over de nye regler og overgangsordningen fra det gamle til det nye feriesystem.

 

Kurset afholdes alene for ansatte medarbejdere i boligorganisationerne, og der vil derfor være rig lejlighed til at stille spørgsmål m.v. 

 

Danmark har fået en ny ferielov. Det betyder blandt andet, at vi overgår til samtidighedsferie i stedet for det forskudte optjenings- og ferieår, vi kender i dag. Det medfører en lang række andre ændringer af praktisk og økonomisk karakter.

 

Loven blev vedtaget den 25. januar 2018, og vil træde i kraft den 1. september 2020, men får allerede virkning for ferie optjent i 2019.

 

Det vil være muligt at tilmelde sig fire forskellige steder i landet. Kurset i København bliver holdt i Dansk Erhvervs lokaler på Børsen. Kursussteder for de tre sidste steder tilgår snarest.

 

København/Børsen den 5. april 2019, kl. 9.00 – 12.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
Tilmelding senest den 29. marts 2019.

 

Kolding den 8. april 2019 kl. 9.30 – 12.30 (morgenmad fra kl. 9.00)
Tilmelding senest den 1. april 2019.

 

Århus den 9. april 2019 kl. 9.00 – 12.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
Tilmelding senest den 1. april 2019.

 

Aalborg den 10. april 2019, kl. 9.00 - 12.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
Tilmelding senest den 1. april 2019.

 

Tilmelding til kurset kan ske enten via login, jf. BL Informerer 12, eller på mail til Anja Skibsted Thomsen ath@danskerhverv.dk.

 

I emnefeltet skriver du ”BL feriekursus”. Når du tilmelder dig, skal du huske at skrive, hvilket af de fire kurser du vil deltage i, fulde navn på alle deltagere samt CVR-nummer. Er du i tvivl om CVR-nummeret, så kan det findes via dette link til Landsbyggefondens stamdatabase.

For dem, som ikke har mulighed for at deltage, afholder Dansk Erhverv et generelt kursus i ferieloven for alle Dansk Erhvervs medlemmer igen den 16. maj 2019 i Kolding og den 20. maj 2019 i København.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen    /   Dorte Hjerrild

 

 

Søger du bolig? - Klik her