1119 - Nye og revideret vejledninger til Bygningsreglementet 2018

I forlængelse af arbejdet med Bygningsreglementet 2018 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgivet nye vejledninger, revideret eksisterende vejledninger samt opdateret en række vejledninger til Bygningsreglementet 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udbygget vejledning om vandinstallationer i bygninger, revideret vejledningerne om byggeskadeforsikring, lovliggørelse og skorstensfejerordningen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har også udgivet nye vejledninger på blandt andet brandområdet. Her er brandkravene struktureret på en anden måde end hidtil – f.eks. er hensynet bag det enkelte krav beskrevet mere tydeligt.

Alle vejledninger kan findes på http://bygningsreglementet.dk/

Læs også BL Informerer 24/2018 om ændring af bygningsreglementet.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Christina Iversen

Søger du bolig? - Klik her