1019 - Ændring af udbudsloven

Folketinget vedtog den 26. februar 2019 lovforslag (L 125) om ændring af udbudsloven. Ændringerne vil give ordregiver to nye pligter i forbindelse med udbud:

  • At beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet
  • At evaluere de kvalitative kriterier forud for evalueringen af prisen

Sidstnævnte gælder dog alene, når der er tale om bygge- og anlægskontrakter til en værdi over 350 mio. kr.


Formålet med den første ændring i loven er at styrke gennemsigtigheden i processen, så tilbudsgiverne behandles mere lige og har bedre mulighed for at optimere tilbuddene, når ordregivere forpligtes til at fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet

Loven træder i kraft 1. juli 2019 og gælder alle udbud, der offentliggøres efter denne dato.

Det vedtagne lovforslag kan læses her.

Læs det fremsatte lovforslag og bemærkninger her.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Christina Iversen

 

Søger du bolig? - Klik her