0719 - Ændring af ejendomsvurderingsloven

Der er vedtaget ændringer af ejendomsvurderingsloven m.v. Ændringer blev vedtaget i Folketinget den 20. december 2018 og trådte i kraft den 1. januar 2019.

Ændringerne indebærer to hovedelementer, der først får betydning fra 1. januar 2020 og senere:

Det drejer sig om:

  • En videreførelse af de gældende vurderinger i et år mere end hidtil forventet, dvs. i alt to år mere end forudsat i forliget om et nyt ejendomsvurderingssystem og i boligforliget.

  • En ændring af vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. januar.

 

De første nye ejendomsvurderinger for ejerboliger vil således ske pr. 1. januar 2020 og udgøre beskatningsgrundlag for ejendomsværdiskat fra 2020 og for grundskyld fra 2021.

For erhvervsejendomme, herunder almene boliger, andelsboliger m.v., vil det nye ejendomsvurderingssystem først skulle benyttes ved vurderingen i 2021, dvs. for vurderinger, der udgør beskatningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift fra 2022.

Indtil da vil vurderingerne foretages i det gamle vurderingssystem efter regler i den nugældende vurderingslov.

I boligforliget fra 2017 ”Tryghed om boligbeskatningen” blev der dog indlagt et loft over, hvor meget grundskylden kan stige i de almene boliger som en direkte konsekvens af de nye ejendomsvurderinger. Frem mod 2040 begrænses stigningen således til 600 mio. kr. (2017-niveau). Forligspartierne er derudover enige om at drøfte spørgsmålet om fordelingen af fremtidige skattestigninger, når konsekvenserne kan fastlægges med større sikkerhed med det formål at sikre en rimelig huslejeudvikling i hele den almene boligsektor.


Med venlig hilsen

Bent Madsen               /              Solveig Råberg Tingey

 

Søger du bolig? - Klik her