0619 - Forebyggende indsatser som følge af nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder

Der er udstedt nye bekendtgørelser som følge af lovændringerne i lov nr. 1322 af 27. november 2018 (L 38), som omtalt i BL Informerer 2818 og BL Informerer 2918.

 

Lovændringerne og bekendtgørelserne indebærer blandt andet, at ghettokriterierne er justerede. Konsekvenserne er ligeledes skærpede med afvikling af boliger for de boligområder, som fire år i træk har været på ghettolisten, og som dermed karakteriseres ”hårde ghettoer”.

 

I første halvdel af 2019 udarbejdes udviklingsplaner for de 15 boligområder, som har været fire år i træk på ghettolisten - de såkaldte "hårde ghettoer". Dette arbejde er i gang rundt om i landet i samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner.

 

Forebyggende indsatser over for ghetto- og udsatte boligområder

Et væsentligt fokus for de lokale beslutningstagere i det kommende år bliver den forebyggende indsats over for de boligområder, som er på ghettolisten, eller som er i risiko for at komme det. Det er afgørende at undgå, at de figurerer 4 år i træk på ghettolisten og bliver såkaldt "hårde ghettoer", hvor der med den nye ghettopakke er krav om afvikling af familieboliger.

 

I langt de fleste af disse boligområder er problemernes omfang overskuelige og vil kunne løses i et tæt samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen samt andre relevante aktører. Det vil kunne ske eksempelvis gennem en fokuseret beskæftigelsesindsats, brug af særlige udlejningsregler og/eller indgåelse af udlejningsaftaler.

 

Det er her en særlig udfordring, at ghettolisten bygger på historiske tal, hvormed der er en forsinket responstid på iværksatte initiativer, og det kan give udfordringer i forhold til placeringen på ghettolisten.

 

Vi opfordrer derfor til hurtigst muligt at arbejde med forebyggende initiativer i forhold til boligområder, som er på ghettolisten, eller som er i umiddelbar risiko for at komme det.

 

De konkrete boligområders placering i forhold til ghettolisten kan ses i Landsbyggefondens temastatistik ”Ghettokriterier for almene boligområder 2017”, som er udsendt i november 2018. Her opgør Landsbyggefonden ghettokriterieværdierne pr. 1. december 2017 for almene boligafdelinger, som indgår i de 197 boligområder, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet løbende overvåger. De 197 boligområder dækker cirka en tredjedel af den almene sektors boliger. 

 

BL’s kredskonsulenter bistår gerne boligorganisationer og/eller kommuner, som i det forebyggende arbejde måtte ønske BL’s bidrag til det indledende samarbejde. Kontaktoplysninger på de lokale kredskonsulenter kan ses her.

Læs også: Hvem står på ghettolisten

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen         /           Annesophie Hansen

Oprettelse: 12.02.2019 | Sidst opdateret: 09.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her