5219 - Ny samlet bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR 18)

Ny samlet bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR 18)

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har udstedt ny bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, som træder i kraft den 1. januar 2020.

De væsentligste ændringer består i, at der sker udfasning af den kommunale tekniske byggesagsbehandling på brand og konstruktionsområdet samt implementering af bygningsdirektivet (direktiv om bygningers energimæssige ydeevne).

 

Kommunal teknisk byggesagsbehandling
Fra den 1. januar 2020 skal der være tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller statiker til byggesager i brand og konstruktionsklasse 2-4. Muligheden for kommunal teknisk byggesagsbehandling udløber således den 31. december 2019.

Dog er der frem til 1. juli 2020 fortsat mulighed for anvendelse af anerkendt statiker fremfor certificeret statiker for byggeri i konstruktionsklasse 2-4. Dette med henblik på at forhindre opbremsning i eksisterende byggerier på grund af manglende certificerede statikere.

Kommunen kan fortsat behandle de brand- og sikkerhedsmæssige forhold vedrørende lokale markeder, byfester og festivaler.

Implementering af bygningsdirektivet
De nye regler i EU’s bygningsdirektiv, som vedrører bygningsautomatik, opsætning af ladestandere m.v., skal implementeres i bygningsreglementet. Disse bestemmelserne vil have særskilt ikrafttrædelsesdato den 10. marts 2020.

Opsætning af ladestandere vil blive reguleret i en selvstændig bekendtgørelse.

Øvrige ændringer
Der er yderligere ændringer i bygningsreglementet. De vedrører:

  • Præcisering af rækkevidden for kommunalbestyrelses mulighed for at dispensere fra bygningsreglementets krav. Dispensationsadgangen omfatter ikke funktionskrav, hvor hensynet er brand og sikkerhedshensyn.

  • Præcisering af sekundær bebyggelse, der kan ske uden byggetilladelse, hvis bygningen placeres på terræn, samt præcisering af nedrivning af sekundær bebyggelse.

  • Kirker og bygninger, som er fredet eller mærket som bevaringsværdige, undtages fra energikrav, når anvendelsen ændres.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Christina Iversen

Oprettelse: 20.12.2019 | Sidst opdateret: 20.12.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her