4919 - Ændring af lov om almene boliger m.v. - tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part

Ændring af lov om almene boliger m.v. - tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part

Den 28. november 2019 er der vedtaget en ændring af lov om almene boliger m.v. (L 12), der skaber hjemmel til, at almene boligorganisationer og andre tilsagnsmodtagere kan modtage offentlig støtte til at etablere almene boliger i samarbejde med en privat part.

Der er et stort politisk ønske om at skabe blandede boligområder, der omfatter boliger med forskellige ejerformer, erhverv og lignende, og det har indtil nu været vanskeligt at opføre almene boliger sammen med andre boligformer. Der har i nogle år eksisteret forskellige fortolkninger af en samarbejdspraksis for den såkaldte delegerede bygherremodel – hovedsageligt i hovedstadsområdet – men ikke nogen entydig lovreguleret adgang. Derfor har flere af de involverede parter til tider været tilbageholdende med at gå ind i byggeprojekterne, og det har i enkelte tilfælde haft den konsekvens, at projekter ikke er blevet en realitet.

Med lovændringen ønsker regeringen at styrke opførelsen af blandet boligbyggeri ved at fjerne de barrierer i lov om almene boliger mv., der forhindrer, at en almen boligorganisation og andre tilsagnsmodtagere kan etablere almene boliger også i situationer, hvor etableringen af de almene boliger forudsætter, at der samarbejdes med en privat part.

Der er i lov om almene boliger mv. tilføjet en ny § 116, hvorefter kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i et samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat part. Det er en forudsætning, at samarbejdet er nødvendigt for at etablere boligerne, og at boligorganisationen ikke løber unødige risici.

Dertil kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde give tilsagn, selvom boligorganisationen ikke har skøde på ejendommen under boligens opførelse. Det er i dette tilfælde ligeledes en forudsætning, at samarbejdet er nødvendigt for at etablere boligerne, og at boligorganisationen ikke løber unødige risici.

Kommunalbestyrelsen skal betinge tilsagn efter, at den private part udfører de aftalte arbejder i henhold til de udbudsretlige forpligtelser, som påhviler boligorganisationen.

Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

På baggrund af lovændringerne er der udsendt høring over ændring af støttebekendtgørelsen. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2020.

Byggeskadefonden har igangsat et opfølgende vejledningsarbejde i dialog med BL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, kommunerne og finansieringsinstitutterne.

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Christina Wandt

 

Oprettelse: 04.12.2019 | Sidst opdateret: 04.12.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her