4819 - Ægtefællesammenføring i udsatte boligområder

Ægtefællesammenføring i udsatte boligområder

Boligorganisationer med boligafdelinger i udsatte området bør være opmærksomme på, at beboerne i disse afdelinger som udgangspunkt ikke har mulighed for ægtefællesammenføring.

Det skyldes, at der stilles nogle boligkrav i forbindelse med opholdstilladelse på baggrund af ægtefællessammenføring.

Reglerne fremgår af udlængelovens § 9. stk. 6 og stk. 7:

 

Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, betinges af, at

1) den herboende person godtgør at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 31,

2) boligen på ansøgningstidspunktet ikke ligger i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. stk. 7, 2. pkt., og

3) ansøgeren og den herboende person, i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, ikke flytter til en bolig, som ligger i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. stk. 7, 2. pkt.


Stk. 7. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om en boligkravsliste for ægtefællesammenføring, herunder kriterierne for optagelse af et boligområde på listen. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter hvert år ved bekendtgørelse, hvilke boligområder der opfylder kriterierne for optagelse på boligkravslisten for ægtefællesammenføring. I 2018 og 2019 kan udlændinge- og integrationsministeren dog to gange årligt udstede en bekendtgørelse i medfør af 2. pkt.

Boligkravslisten for ægtefællesammenføring omfatter de områder, der to år i træk opfylder kriterierne for udsatte områder. Den gældende boligkravsliste kan ses her.


Disse regler kan således få en afgørende betydning for boligsøgende og beboere i et udsat område, som påtænker at søge familiesammenføring, da en ægtefælle/samlever som udgangspunkt ikke vil kunne få opholdstilladelse, hvis boligen er beliggende i et område på bokravslisten.

 

BL opfordrer boligorganisationerne til at orientere boligsøgende og beboere herom.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

 

 

Oprettelse: 04.12.2019 | Sidst opdateret: 26.05.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her