4719 - Persondata – hvilke oplysninger må afdelingsbestyrelsen få omkring beboerne

Persondata – hvilke oplysninger må afdelingsbestyrelsen få omkring beboerne

BL får en del henvendelser fra boligorganisationerne om, hvilke oplysninger om beboerne der må videregives til afdelingsbestyrelserne – i særdeleshed med fokus på om beboernes navne må videregives til afdelingsbestyrelsen.

Der er med ændringerne af databeskyttelsesreglerne i 2018 et fortsat øget fokus på, hvilke personoplysninger der er nødvendige for at udføre en bestemt opgave eller bare er til brug for generel information. Det er ikke noget nyt, at boligorganisationerne skal beskytte og respektere personlige data og behandle det forsvarligt, men databeskyttelsesreglerne præciserer, hvad man skal være særligt opmærksom på. Derfor er det vigtigt, at boligorganisationerne kun videregiver oplysninger til afdelingsbestyrelserne, når der er hjemmel til det – altså når lovgivningen giver mulighed for det.

 

BL’s overordnede vurdering er, at afdelingsbestyrelserne som udgangspunkt ikke har adgang til beboernes navne. Afdelingsbestyrelserne kan i de fleste tilfælde godt varetage deres opgaver uden at kende beboernes navne. Vi lægger i vurderingen særligt vægt på GDPR-principperne om, at kun nødvendige persondata må behandles (dataminering) og hensynet til den enkelte beboer overfor hensynet til afdelingsbestyrelsen (interesseafvejning). Der kan være undtagelser til dette udgangspunkt, men BL er endnu ikke blevet bekendt med konkrete situationer, hvor det har været nødvendigt for afdelingsbestyrelsen at have adgang til beboernes navne.

 

De situationer, som BL har vurderet, og hvor der ikke ses at være behov for at udlevere beboerens navne til afdelingsbestyrelsen, er:

1) Generelt ønske om beboerliste

2) Adgangskontrol ved afholdelse af afdelingsmøder

3) Beboerliste til brug for klagesager om overtrædelse af husordenen

4) Overblik over indflytninger i en boligafdeling

5) Kontrol af ulovlig fremleje

6) Behandling af husdyrtilladelser

Vurderingerne og det juridiske grundlag herfor kan findes på BL’s hjemmeside under Rådgivning og regler.

BL opdaterer løbende og tilføjer yderligere eksempler efter behov – og er gerne behjælpelige med sparring omkring databeskyttelsesreglerne i forhold til boligorganisationernes praksis.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 15.11.2019 | Sidst opdateret: 26.05.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her