4419 - Indsamling af eksempler på egenkontrol

4419 - Indsamling af eksempler på egenkontrol

BL indsamler konkrete eksempler på gennemført egenkontrol fra boligorganisationerne, så de kan blive delt i branchen. På den måde vil boligorganisationerne få adgang til mere, bredere og afprøvet materiale, som kan bidrage som inspiration til det videre arbejde med egenkontrol.

Vi opfordrer derfor boligorganisationerne til at indsende eksempler på gennemførte analyser og forbedringstiltag, der styrker effektivitet og kvalitet, ledelsesrapporter om sparsommelighed, effektivitet, produktivitet samt eventuelle beskrivelser af metoder og tiltag, der bidrager til egenkontrollen.

Om egenkontrol

Almene boligorganisationer skal gennemføre egenkontrol. Det betyder, at boligorganisationerne skal gennemføre forskellige tiltag for at analysere og forbedre effektiviteten og kvaliteten i deres arbejde. Samtidig skal indsatsen og resultaterne af den øgede effektivitet dokumenteres.

Flere boligorganisationer er allerede kommet godt i gang med dette arbejde. Flere har taget afsæt i tilgængelige informationer (fx nøgletal fra almen styringsdialog og Landsbyggefonden) og dannet ledelsesrapporter, som kan fremme bevidstheden og indsatserne for styrket effektivitet og kvalitet.

Metodefrihed

De konkrete eksempler viser, at der kan være forskel på, hvilke metoder og indsatsområder der er mest relevante set i forhold til den konkrete boligorganisations behov, ønsker og værdier. Denne metodefrihed er også omtalt i vejledningen om egenkontrol:

”Det er i vid udstrækning overladt til den enkelte boligorganisation at tage stilling til, hvilke værktøjer og metoder det er mest hensigtsmæssigt at anvende inden for rammerne af den overordnede egenkontrolmodel, jf. bekendtgørelsens krav. Der ønskes derved taget højde for fremkomst af nye metoder og koncepter, den enkelte boligorganisations ønsker og værdier, evt. anvendelse af total-koncepter (fx balanced scorecard), det konkrete formål med indsatsen osv.”

Indsend eksempler

Eksempler på gennemført egenkontrol sendes til Dorte Hjerrild, dhj@bl.dk. Der opfordres til,
at boligorganisationerne selv skærer informationer i materialet fra, som enten ikke vedrører egenkontrollen eller, som indeholder information, der ikke ønskes delt.

Når der er samlet eksempler nok til at vise en vis variation og bredde, vil de blive gjort tilgængelige på bl.dk. Information om dette vil blive givet i Fagbladet Boligens nyhedsbrev.

Mere information

Reglerne for egenkontrol er opdateret flere gange de senere år. Det skal ses i lyset af, at der i 2016 blev indgået aftale mellem regeringen, BL – Danmarks Almene Boliger og KL om, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 samlet set skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Du kan få vejledning og information om boligorganisationernes egenkontrol og om reglerne på bl.dk her og på lbf.dk her.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Dorte Hjerrild

 

Oprettelse: 02.10.2019 | Sidst opdateret: 23.10.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her