0319 - Kontraktparadigme til brug for AB Forenklet og ABR Forenklet i almene boliger

Som noget nyt har både ABR 18 og AB 18 fået en ”lillebror” i form af ABR Forenklet og AB Forenklet. I alment byggeri må AB forenklet og ABR forenklet kun bruges i ustøttede sager, der ikke tilmeldes Byggeskadefonden.

 

I de forenklede dokumenter er udeladt en række af de styringsinstrumenter og handlepligter, som skal bruges til effektiv styring af et større byggeri. Herudover bortfalder garantierne allerede efter 1 år i AB Forenklet.

 

Derfor er det meget vigtigt, at de store og små aftaledokumenter ikke forveksles.

 

I alment byggeri skal ”store” AB og ABR altid bruges i byggerier, der er offentligt støttede eller støttede af Landsbyggefonden, herunder ved brug af trækningsret. De skal også altid bruges i byggerier, der frivilligt tilmeldes Byggeskadefonden. Der bør desuden stilles krav om, at ”store” AB og ABR også lægges til grund for aftaler med underrådgivere og underentreprenører.

 

AB og ABR Forenklet er målrettet til f.eks. vedligeholdelses- og forbedringsarbejder m.v. efter overgang til drift, når opgaven er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisering. ABR forenklet kan desuden bruges til bygherrerådgivning.

 

I værste fald kan forkert brug af dokumenterne medføre, at dækning fra Byggeskadefonden nedsættes. Derfor anbefales det, at boligorganisationen udarbejder en forretningsgang for, hvornår de forenklede dokumenter må bruges.

 

BL har i samarbejde med Byggeskadefonden udarbejdet to paradigmer for kontrakter, der kan bruges sammen med AB og ABR forenklet. Kontrakterne til AB og ABR forenklet kan hentes her, hvorefter kontrakten føres over på boligorganisationens eget brevpapir og tilpasses det konkrete projekt.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til juridisk chef i Byggeskadefonden Birgitte Fæster, bif@bsf.dk, 3376 2159.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Oprettelse: 18.01.2019 | Sidst opdateret: 09.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her