2518 - Regulering af maksimumhuslejen 2019

Maksimumhuslejen reguleres for 2019, jf. bilag 2 i overenskomsten.


Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.


Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2018, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2019.


Maksimumhuslejen:


Pr. 1. januar 2019:
kr. 510 – pr. kvm.

 

Med venlig hilsen


Bent Madsen / Lars Schmidtv2518 - Regulering af maksimumhuslejen 2019

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her