2418 - Ændring af Bygningsreglement 2018 (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 29. maj 2018 udstedt en ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).

 

Ændringen af BR18 indfører en frist for stikprøvekontrol i byggesager, hvor der tidligere var teknisk byggesagsbehandling. Derudover bliver bygningsklasse 2020 ændret, således at bygningsreglementet bliver tilpasset beslutningen om, at klassen ikke skal være obligatorisk for alt nybyggeri i 2020.

 

På baggrund af høringen af det oprindelige udkast til ændring af BR18 er der foretaget en række justeringer. Det er bl.a. præciseret, at kommunen skal iværksætte stikprøvekontrollen inden for én måned efter ibrugtagning. Kommunen skal derudover underrette bygherren om udtagelsen til stikprøvekontrol, så bygherren hurtigt efter ibrugtagning har vished for, om det konkrete byggeri er udtaget til stikprøvekontrol.

 

Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2018.

 

Med venlig hilsen 

 

Bent Madsen / Christina Wandt

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 01.11.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her