2018 - Forvaltningskonferencen 2018 afholdes den 21. og 22. august på Hotel Nyborg Strand

De sidste 4 forvaltningskonferencer har på forskellig vis drejet sig om effektiv drift ud fra mange forskellige vinkler. I år sætter vi endnu en vinkel på, inspireret af det netop vedtagne Målsætningsprogram 2018-2022 med Samfundsansvar, som det overordnede tema – og med FN’s Verdensmål som platform for udmøntning.

 

Årets tema for forvaltningskonferencen er derfor: Samfundsansvar: fremtidens kapitalisme, og Mogens Lykketoft, formand for FN’s Generalforsamling i 2015, åbner konferencen ved at fortælle nærmere om FN’s 17 Verdensmål.

 

Med emnet ønsker vi en Forvaltningskonference, som stiller skarpt på den helt særlige mulighed, som almene boligorganisationer har for at arbejde med samfundsansvar, netop fordi det ligger så dybt forankret i den almene sektors DNA.

 

Fremtidens konkurrenceparameter bliver, hvem der leverer samfundsbidrag bedst og mest effektivt – og helst i samarbejde med andre. Det er i den forbindelse innovation vil blive drevet, og de mest brugerorienterede løsninger vil blive udviklet. På den måde er samfundsansvar et bidrag til omverdenen, men i høj grad også noget, som kan internaliseres i egen forretning.

 

På konferencen præsenteres derfor et nyt spændende eksempel på det samfundsmæssige potentiale, som de almene boliger – med den rette samarbejdspartner - kan løfte.

 

Sidste år kom der i øvrigt god respons på gruppeinddelingen, hvor I ud fra en benchmarking-model blev sat sammen med kolleger, som det kunne være relevant at drøfte resultaterne med.

 

På konferencen præsenteres derfor det webbaserede IT-værktøj – ”Effektivitetstal”, som kan bruges til intern benchmarking af effektivitet på afgrænsede driftsudgifter, og som giver boligorganisationerne mulighed for løbende internt at følge op på effektiviseringsmålet i takt med at regnskaberne indberettes til Landsbyggefonden. Der gives også status for effektiviseringerne og de næste skridt i ministeriets effektiviseringsenheds arbejde i forhold til aftalen mellem BL, KL og regeringen om at effektivisere for 1,5 mia. kr. i den almene sektor frem mod 2020.

 

Forvaltningskonferencen vil derudover, som sidste år, præsentere konkrete værktøjer, som giver de almene boligorganisationer bedre muligheder for at arbejde med samfundsansvar og effektivitet, via workshops.

 

På anden-dagen trækkes der en tråd til drøftelsen omkring regeringens parallelsamfundsudspil, de i den forbindelse indgåede delaftaler, situationen i de 16 ”hårde ghettoer” og boligpolitikken i bredere forstand både nationalt og internationalt.

 

Det detaljerede program sendes som altid ud lige efter sommerferien. Den overordnede tidsplan er ankomst klokken 9.00 med start på konferencen klokken 9.30, og vi slutter onsdag den 22. august klokken 11.00 med kaffe og sandwich to-go.  

 

Forvaltningskonferencen er forbeholdt direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner. Boligorganisationer med mindre end 4000 lejemål i administration kan kun påregne at deltage med én deltager på konferencen. 

 

Tilmelding kan ske via elektronisk tilmelding her senest torsdag den 2. august 2018. Tilmeldingen er bindende.  

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen                 

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her