1918 - Nyt aftalesæt for byggeriet – AB/ABR/ABT 18

I dag har Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggjort de nye aftaledokumenter, der tilsammen udgør ”byggeriets grundlov” - ABR 18, AB 18 og ABT 18. De nye aftaledokumenter erstatter AB 92, ABR 89 og ABT 93.

 

Aftalerne er resultatet af tre års forhandlinger i et udvalg bestående af byggeriets parter.

 

Grunddokumenterne er AB for arbejder og leverancer, ABR for teknisk rådgivning og bistand og ABT til totalentreprise. Udvalget har desuden udarbejdet nogle tilvalgsbestemmelser for ikke at tynge grunddokumenterne unødigt – disse er samlet efter emne i fire appendikser: projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamentsbestemmelser. 

 

BL har deltaget i udvalgsarbejdet med målet om at skabe et grundlag for bedre byggeri for pengene. Der er behov for bedre og mere gennemarbejdede projekter, for færre mangler ved afleveringen, for bedre koordinering af grænseflader mellem rådgivere, entreprenører og leverandører, for bedre styring af pris og tid – og for hurtigere og billigere tvisteløsning. 

 

De nye aftalevilkår giver reel mulighed for at få bedre byggeri, med en række nye redskaber, der samtidig giver en anledning til at se indad på egne byggeprocesser.

Aftaledokumenterne træder i kraft den 1. januar 2019 og giver dermed mulighed for, at alle involverede parter kan nå at sætte sig ind i de nye regler.

Se mere om de nye aftaler og appendikser på styrelsens hjemmeside.

BL udbyder kurser i efteråret, hvor deltagerne vil blive klædt på til at håndtere de nye aftaler. Kurserne afholdes henholdsvis i København og Århus.

 

BL vil desuden løbende følge op med vejledning, redskaber m.v.

Spørgsmål kan rettes til juridisk chef i Byggeskadefonden Birgitte Fæster, der har repræsenteret BL i udvalget, tlf. 3376 2159, bif@bsf.dk og til juridisk chefkonsulent i BL Sanne Steen Petersen, tlf. 3376 2079 spe@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her