1518 - Status og opdatering af persondata

Den kommende EU-persondataforordning har skabt stort fokus på persondataområdet. De nye regler er vedtaget af Folketinget den 17. maj og træder i kraft i 25. maj 2018. Udgangspunktet er, som det hele tiden har været, at hvis man som boligorganisation tilpasser sig de allerede eksisterende regler og retningslinjer på persondataområdet, vil man være rigtig godt på vej i forhold til de nye regler. BL har i den forbindelse udarbejdet en del materiale til hjælp for boligorganisationerne. 

 

Det drejer sig om skabeloner til en række politikker og dokumenter på HR-området, som boligorganisationerne kan finde på BL’s hjemmeside, 
jf. BL Informerer nr. 1616 udsendt 5. april 2016.

 

På samme måde er der udarbejdet skabeloner og dokumenter på området for administration og drift – og i tilknytning hertil er der udgivet en håndbog, som har til formål at svare på mange af de gængse spørgsmål omkring persondata.

 

Ved opdatering af det eksisterende materiale og udarbejdelsen af det nye blev der selvsagt taget udgangspunkt i det fremsatte lovforslag, som nu er færdigbehandlet i Folketinget. Kom der således ændringer i lovforslaget, herunder nye bestemmelser der ændrer på paragrafnumre i det opdaterede og nye materiale, kunne dette betyde, at der vil skulle ændres i indholdet i nogle af de tilgængelige paradigmer. Dette er dog ikke tilfældet.

 

Det betyder med andre ord, at de opdaterede og nye paradigmer, som er at finde på BL’s hjemmeside er retvisende i forhold til den nye og gældende lovgivning.

 

Siden seneste opdatering er der udarbejdet en række nye paradigmer/notater:

  • Notat om udpegelse af DPO (databeskyttelsesofficer), med tilføjelse af anbefaling om udpegelse af en ansvarlig for databeskyttelse
  • Skabelon til indsigtsanmodninger
  • Template til fortegnelse over behandling i forbindelse med TV-overvågning
  • Cookiepolitik til hjemmeside

 

Disse paradigmer er som sædvanlig tilgængelige på vores hjemmeside, jf. nedenfor.

 

For at få adgang til materialet vedr. persondata skal man logge ind på BL’s selvbetjeningsløsning for persondatahåndtering med et brugernavn og adgangskode, som vi tildeler. Har du ikke en sådan, kan du henvende dig via mail til bl@bl.dk, hvorefter du får tilsendt et brugernavn og en adgangskode samt en vejledning til, hvorledes du tilgår systemet.

 

Flere informationer om emnet kan hentes på https://www.datatilsynet.dk/forside/ og spørgsmål vedr. persondata kan stilles til Kent Kilsgaard Andersen (kka@bl.dk)

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Kent Kilsgaard Andersen

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her