1318 - Moms på administration

Der har i en længere periode været en uensartet praksis i SKAT i forhold til fortolkninger af reglerne om moms på administration af almene boligorganisationer. Således fik nogle fællesadministrationer tilsagn fra SKAT om, at der under nærmere vilkår kunne opnås mulighed for at udøve fælles administration af flere boligorganisationer uden moms – mens andre boligorganisationer fik afslag på samme, selvom forudsætningerne var ens. En af de boligorganisationer, som fik afslag, var Bo-Vest.

 

Da der således var tale om en uklar retsstilling, besluttede BL’s bestyrelse at indbringe sagen for domstolene på vegne af Bo-Vest. Sagen blev ført som en prøvesag for at få afklaret retsforholdet og for at undersøge, om der herigennem ville være mulighed for, at administrationsorganisationer kunne udføre administration af flere boligorganisationer uden opkrævning af moms.

 

I efteråret 2017 blev der afsagt en række EU-domme, som forventes at have konsekvens for sagen. BL har i den forbindelse bedt advokaterne Nielsen Nørager om en vurdering heraf.

 

EU-dommene er afgjort på baggrund af EU’s momsdirektiv, hvorefter det gælder, at der ikke er mulighed for, at boligorganisationers fællesadministration kan få momsfritagelse på administration. BL’s advokat vurderer, at når SKAT alligevel i enkelte tilfælde har givet tilsagn om, at det er muligt, så skyldes det, at man fra dansk side har implementeret EU’s momsdirektiv, herunder de bestemmelser som de nye EU-domme bygger på, forkert i dansk momslovgivning. Advokaterne vurderer således, at det med stor sandsynlighed er denne forkerte implementering, som har givet anledning til forskellig praksis fra SKAT.

 

I medfølgende notat fra advokat Nielsen Nørager redegøres for de juridiske aspekter i sagen, herunder advokatens begrundelse for en anbefaling om at trække sagen.

 

På baggrund af EU-dommene forventes, at dansk lovgivning vil blive tilrettet således, at EU’s momsdirektiv er implementeret korrekt. Herefter vil det gælde, at SKAT kan afvise boligorganisationers fællesadministration mulighed for momsfritagelse på administration. Skatteministeriet har i den forbindelse udarbejdet lovforslag, der forventeligt vil bringe de danske regler i overensstemmelser med EU’s momsdirektiv, og som forventes at være gældende fra 1. juli 2018.

 

Den endelige beslutning om at trække sagen ligger hos Bo-Vest, som har tilkendegivet at følge advokatens anbefaling. BL’s bestyrelse har på denne baggrund den 20. marts 2018 besluttet at hæve sagen.

 

Vi er bekendt med, at flere boligorganisationer har været eller er i overvejelser om at indgive lignende ansøgninger til SKAT.

 

Hvis det som forventet ender med at dansk lovgivning bliver justeret i overensstemmelse med EU-dommene og EU’s momsdirektiv, vil der ikke kunne forventes nye tilsagn fra SKAT om momsfritagelse på administration. De boligorganisationer, som har fået et bindende forhåndstilsagn, vil kunne opretholde deres momsfrie administration i tilsagnets 5-års periode.

 

Alle boligorganisationer med egen administration er uberørte af denne sag.

 

 

 

Venlig hilsen

 

Bent Madsen                  Bjarne Zetterström

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her