1218 - Virksomhedspraktik og ny mailadresse til ESL

BL har tidligere udsendt BL-informerer (nr. 25 og 36 i 2011 og nr. 44 i 2012) angående bilag 3 i Overenskomst for ejendomsservice omkring procedure ved etablering af virksomhedspraktikansættelser og ansættelse med løntilskud.

 

BL og ESL aftalte for en del år siden den ændring, at boligorganisationerne skal indsende den relevante blanket inden, der ansættes folk i praktik eller i løntilskud. Hvis dette punkt ikke overholdes er ESL berettiget til at opkræve en bod for brud på overenskomsten.

 

BL og ESL har tidligere anbefalet boligorganisationerne at anvende bestemte blanketter, som primært kunne erhverves i de respektive jobcentre rundt om i landet.

 

Imidlertid er der sket det, at Folketinget har ændret i bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ændringen betyder, at alle arbejdsgivere fra 1. januar 2018 skal bruge ”VITAS”.

 

VITAS er en digital selvbetjeningsløsning, hvor arbejdsgiverne søger om oprettelse af en løntilskudsordning, et praktikforløb eller et tilskud til et voksenlærlingeforløb. Se mere her: https://vitas.bm.dk/Start/Index

 

Derfor skal boligorganisationerne fremover ansøge bl.a. praktikpladser gennem VITAS. Det er samtidig fortsat således, at det paritetiske udvalg ikke kan tage stilling til praktikken, før vi har fået tilsendt skemaet fra Vitas som en pdf-fil indeholdende navn, start/slutdato, forholdstal samt medarbejderhøring.

 

Ansøgningerne om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud sendes pr. mail til Robert Andersen, ESL, roa@forbundet.dk og i BL til Lars Schmidt med mailadressen lsc@bl.dk.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen     /   Lars Schmidt

 

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her