1118 - Persondata – Opdatering - Status

Den kommende EU-persondataforordning har skabt stort fokus på persondataområdet. De nye regler træder i kraft i maj 2018, og alle detaljer kendes endnu ikke. Men udgangspunktet er, som det hele tiden har været, at hvis man som boligorganisation tilpasser sig de allerede eksisterende regler og retningslinjer på persondataområdet, vil man være rigtig godt på vej i forhold til de nye regler. BL har i den forbindelse udarbejdet en del materiale til hjælp for boligorganisationerne.

 

BL har i samarbejde med ekstern advokat udarbejdet skabeloner til en række politikker og dokumenter på HR-området, som boligorganisationerne kan finde på BL’s hjemmeside, jf. BL Informerer nr. 1616 udsendt 5. april 2016.

 

På samme måde er der udarbejdet skabeloner og dokumenter på området for administration og drift – og i tilknytning hertil er der udgivet en håndbog på persondataområdet, som har til formål at svare på mange af de gængse spørgsmål omkring persondata.

 

Opdateringen af det eksisterende materiale og udarbejdelsen af det nye var sat til medio februar, da vedtagelsen af den danske databeskyttelseslov, som implementerer forordningen, skulle vedtages i februar. Vedtagelsen er imidlertid blevet rykket af Folketinget til ultimo april.

 

Ved opdatering af det eksisterende materiale og udarbejdelsen af det nye er der selvsagt taget udgangspunkt i det fremsatte lovforslag, som endnu ikke er færdigbehandlet i Folketinget. Skulle der komme ændringer i lovforslaget, herunder nye bestemmelser der ændrer på paragrafnumre i det opdaterede og nye materiale, kan dette betyde, at der vil skulle ændres i indholdet i nogle af de tilgængelige paradigmer.

 

Det betyder med andre ord, at der kan være risiko for, at enkelte dele af de opdaterede og nye paradigmer ikke er retvisende på enkelte punkter i forhold til den kommende lovgivning.

 

Omvendt er det ærgerligt at forsinke boligorganisationernes proces med at tilpasse sig de nye persondataregler pga. Folketingets forsinkelse. Mange boligorganisationer er rigtig godt i gang med arbejdet og i den forbindelse kan det være en hjælp at kunne danne sig et overblik over de kommende krav og paradigmer.

 

Dertil kommer, at den kommende lovgivning følger selve forordningen og derfor først træder i kraft den 25. maj 2018. Derfor er det under alle omstændigheder de eksisterende paradigmer, der ligger på hjemmesiden – som tager udgangspunkt i de eksisterende regler – der skal benyttes frem til 25. maj. Først derefter vil de opdaterede og nye paradigmer være relevante.

 

Det er vigtigt at lægge al tilgængeligt materiale op på hjemmesiden uagtet, at der måtte komme nogle ændringer når lovforslaget er endeligt vedtaget sidst i april. Den enkelte boligorganisation bør have mulighed for at forholde sig til materialet alt efter, hvordan det passer bedst med det interne arbejde med at tilpasse sig de nye persondataregler.Derfor vil både det eksisterende og det opdaterede og nye materiale jf. det foreliggende lovforslag være at finde på BL’s hjemmeside fra d.d. og frem til den 25. maj 2018.

 

Det skal således understreges, jf. ovenfor, at materialet ikke er endeligt og derfor udelukkende skal anvendes som indblik i de krav, der følger med de nye regler og dermed som en hjælp til boligorganisationernes interne forberedelse herpå.

 

For at få adgang til materialet vedr. persondatamateriale skal man logge ind på BL’s selvbetjeningsløsning for persondatahåndtering med et brugernavn og adgangskode, som vi tildeler. Har du ikke en sådan, kan du henvende dig via mail til bl@bl.dk, hvorefter du får tilsendt et brugernavn og en adgangskode samt en vejledning til, hvorledes du tilgår systemet.

 

Flere informationer om emnet kan hentes på https://www.datatilsynet.dk/forside/ og spørgsmål vedr. persondata kan stilles til Kent Kilsgaard Andersen (kka@bl.dk)

 

 

Med venlig hilsen

Kent Kilsgaard Andersen / Bent Madsen

 

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her