0818 - Ny ferielov

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, der grundlæggende ændrer det danske feriesystem for medarbejdere med fast månedsløn, der opsparer ret til ferie med løn. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Arbejdsgivere skal dog allerede fra næste år være opmærksomme på den særlige overgangsordning til den nye ferielov.

 

I forlængelse af ovennævnte afholder BL nogle temadage i det tidlige efterår 2018, jf. BL-informerer nr. 3917, om den nye ferielov, og der vil senere i 1. halvår af 2018 blive udsendt informationsmateriale til disse temadage.

 

Dette BL-informerer giver en oversigt vedrørende de umiddelbare væsentligste ændringer:

  • Fra september 2020 indføres samtidighedsferie for alle lønmodtagere, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Indførelsen af samtidighedsferie vil være forskellig fra de nuværende regler, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie forskudt.

  • Alle lønmodtagere vil have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag, men perioden, hvor ferien optjenes og afholdes, ændres.

  • Ferien optjenes fremover fra 1. september til den 31. august, og den optjente ferie afholdes i perioden 1. september samme år til 31. december det efterfølgende år (16 måneder). Dermed er afholdelsesperioden fire måneder længere end optjeningsperioden.

  • Nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede fra det første år af deres ansættelse i modsætning til i dag, hvor de først skal optjene retten til betalt ferie og derfor ikke har ret til betalt ferie under den første del af deres ansættelse.

  • Der etableres en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

 

Nedenfor er en grafisk illustration af optjenings- og afholdelsessystemet i den nye ferielov:Kilde: Ferielovsudvalget

 

Overgangsordning 
Overgangsordningen skal gøre overgangen fra forskudt ferie (i det eksisterende feriesystem) til samtidighedsferie nemmere og uden at være dyrere for arbejdsgiverne.

 

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighedsferie vil lønmodtagerne have optjent ferie efter de nuværende regler, som endnu ikke er afholdt. Desuden vil de på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med optjeningen.

 

Det indebærer, at en lønmodtager vil optjene to års ferie (10 uger) til samtidig afholdelse det første år med samtidighedsferie, hvis den foreslåede ferieordning bliver en realitet.

 

Overgangsordningen indebærer, at ferie med løn, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 efter den nuværende ordning, indefryses og hverken kan afholdes eller udbetales.

 

Feriepengene indefryses

Selvom der indefryses ferie, kan de fleste medarbejdere fortsat afholde deres ferie, som de plejer. Det skyldes, at den ferie, der optjenes i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019 (16,7 feriedage), kan afholdes i perioden fra 1. maj til 30. september 2020.

 

Arbejdsgiverne kan, for medarbejdere der afholder ferie med løn, vælge enten at: 

  • beholde de indefrosne midler og forrente dem selv (indtil der skal ske indbetaling, se nedenfor) eller

  • foretage indbetaling til en fond ved navn ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” (Fonden), der oprettes særligt til administrationen af disse indefrosne feriemidler. Når indbetalingerne har fundet sted, vil arbejdsgiveren således være frigjort fra betalingsforpligtelsen over for Fonden. Efter indbetalingerne påhviler det fonden at forrente midlerne med afkastet i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 

Hvis arbejdsgiveren vælger at beholde midlerne, er det et krav, at der sker en årlig indeksregulering svarende til lønudviklingen. Fonden vil herefter opkræve det skyldige beløb – inklusiv den beregnede forrentning - hos arbejdsgiveren og udbetale beløbet til den enkelte medarbejder, når den pågældende når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til, at man med den nuværende ferieordning får udbetalt det sidste års optjente ferie, når man forlader arbejdsmarkedet.

 

De indefrosne midler vil – i forhold til medarbejderne og i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs mv. - blive sikret via Lønmodtagernes Garantifond.

 

Arbejdsgivere vil fra den 1. september 2020 og dette år ud skulle indberette deres medarbejderes opsparede ferierettigheder (tilgodehavende feriemidler) til Fonden.

 

BL vil umiddelbart råde boligorganisationerne til at indbetale feriepengebeløbene til den nye fond fremfor at bruge administrative ressourcer m.m. på løbende at håndtere de indefrosne feriepenge.

 

Nedenfor følger en grafisk illustration af overgangs- og indefrysningsordningen:

 

Kilde: Ferielovsudvalget

 

Nye medarbejdere på arbejdsmarkedet
Da feriemidler, der er optjent fra den 1. september 2019 indefryses som del af overgangsordningen, vil der for medarbejdere, der ansættes i denne periode og frem til den 1. september 2020 være en periode, hvor disse medarbejdere kun optjener feriemidler til indefrysning og samtidig ikke har optjent meget ferie til afholdelse i 2020.

 

For at kompensere for denne konsekvens er der i overgangsordningen givet mulighed for, at medarbejdere, der er nye (eller tilbagevendte) på arbejdsmarkedet kan afholde op til 8,3 fondsferiedage for ”indefrosne midler” i perioden 1. maj til 30. september 2020.

 

Dette gælder kun for de medarbejdere, der optjener feriedage til indefrysning fra 1. september til 31. december 2019 og ikke har optjent feriedage til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020 eller som har optjent mindre end 8,3 feriedage til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020. Dette sikrer, at også medarbejdere, der er nye (og tilbagevendte) på arbejdsmarkedet i 2019 i overgangsåret kan have op til 16,7 feriedage med betaling og dermed mulighed for at afholde betalt ferie i sommerperioden som alle andre medarbejdere.

 

Medarbejdere, der træder ind på arbejdsmarkedet fra og med den 1. september 2020, optjener og afholder ferie efter de nye regler om samtidighedsferie og vil ikke få indefrosset feriemidler.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen  / Lars Schmidt/Kent Kilsgaard Andersen

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her