0718 - Regler om samlingsstedsforbud

BL har fået henvendelser vedr. Lov nr. 653 af 08/06/2017 om samlingsstedsforbud. Loven giver almene beboere og boligorganisationer bedre muligheder for at reagere over for rockere og bander i boligområder i samarbejde med kommune og politi.

 

Loven forbyder, at bander og andre grupperinger anvender boligområder som samlingssted, og de grupper, der sigtes efter loven, er primært rocker- og bandegrupperinger.

 

Forbud kan udstedes af kommunalbestyrelsen enten med eller uden forudgående advarsel. Når et forbud er udstedt, kan personer, der overtræder forbuddet, straffes med bøde og ved gentagelsestilfælde med korte fængselsstraffe.

 

Forudsætningen for at nedlægge et forbud er, at en bestemt gruppe anvender en ejendom eller dens tilhørende arealer, som f.eks. en parkeringsplads, som samlingssted. Forbuddet rettes mod ejere og brugere. I almene boligområder vil det kun være brugere, der er relevante. Brugere skal ikke kun forstås som lejere, men som alle der bruger ejendommen. Gruppens anvendelse af ejendommen skal medføre en væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.

 

Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis gruppen bedriver systematisk narkotikahandel eller anden kriminel aktivitet fra ejendommen. Andre former for generende adfærd såsom hyppige støjgener, truende, chikanøs eller kontrollerende adfærd over for beboere kan tillige begrunde et forbud. Adfærd kan både begrunde forbud, hvis den er til ulempe og skaber utryghed for beboere på selve ejendommen, og hvis det er omkringboende eller forbigående der udsættes for ulemper eller utryghed.

 

Det er kommunalbestyrelsen, som har kompetence til at nedlægge forbud, men det vil ofte være ansatte i boligorganisationerne, eller beboerne, som i første omgang vil blive opmærksom på sådanne situationer.

 

Derfor kan fx beskrivelser og billeder fra beboere i området omkring en ejendom, anvendes som dokumentation efter den nye lov. Dette vil formodentlig også gælde ansatte i boligorganisationer, selvom det ikke er nævnt direkte i lovforslaget. Desuden kan boligorganisationer gøre beboere opmærksomme på muligheden for at foretage indberetninger til kommunen, hvis de føler sig generet i deres boligområder. Det giver beboere og boligorganisationer en mulighed for at reagere over for fx bander uden at skulle tage en direkte dialog med dem.

 

Hvis en lejer straffes for at overtræde et forbud efter denne lov, så underretter politiet udlejeren. Boligorganisationer vil derfor få en besked fra politiet, hver gang en lejer er blevet straffet for overtrædelse af samlingsstedsforbud.

 

Underretningen fra politiet skal ses i sammenhæng med, at loven samtidig indførte, at boligorganisationerne kan ophæve lejemål, hvis en lejer straffes for at overtræde et samlingsstedsforbud. Boligorganisationer skal dog stadig overveje, om det er nødvendigt at ophæve lejemålet for at skabe god orden i ejendommen.

 

Samlingsstedsforbud skal tinglyses på ejendommen. Når et forbud tinglyses på en almen bolig, vil forbuddet blive tinglyst på en matrikel, som kan omfatte en hel afdeling eller en del af en afdeling.

 

BL står til rådighed, hvis der er behov for assistance med tinglysning af forbud på ejendomme med almene boliger.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen/Christina Wandt

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her