0618 - Midlertidig adresseændring

BL er blevet bekendt med, at PostNord har ændret procedure i forhold til udbudte ordninger, hvorefter det nu ikke længere er muligt at foretage midlertidig adresseændring på samme måde som tidligere.

 

Den almene sektor har i stor udstrækning benyttet ordningen i forbindelse med renoveringssager, hvor det har været nødvendigt at genhuse beboerne på en anden adresse i en afgrænset periode, uden at det har været nødvendigt at foretage en egentlig ændring i folkeregisteradressen.

 

PostNord har imidlertid valgt at bibeholde muligheden for midlertidig adresseændring i enkelte situationer – herunder ved genhusning. Den pågældende service er dog ikke tilgængelig under ’Midlertidig adresseændring’, som den var tidligere. Nu skal man som bruger i stedet vælge ’Onlineløsninger’ og ’Særlige adresseændringer’, hvorefter man kan vælge ’Genhusning’. Den pågældende service findes her:

https://subscription.postnord.dk/app/kulguide/index.html?the=121

 

For de brugere, der ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, findes der i stedet en blanket, der skal udfyldes og indsendes til PostNord.

 

Beboerne i den almene sektor kan derfor stadig foretage midlertidig adresseændring i forbindelse med genhusning, men til forskel fra tidligere, skal PostNord nu have en kopi af både ID/kørekort samt genhusningskontrakt eller brev fra udlejer vedrørende genhusning.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Christina Wandt

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her