0518 - Frit valg af TV-programmer/pakker

Vi har senest med BL informerer nr. 34/16 oplyst om de ændringer på TV-området, som trådte i kraft den 1. juli 2016. Her blev indført valgfrihed for lejere til modtagelse af TV-programmer således, at lejere ikke er forpligtede til at modtage og betale for TV-programmer eller TV-pakker i afdelingens fællesantenneanlæg.

 

Ved ikrafttrædelsen var sløjfeanlæg undtaget, og reglerne trådte for disse anlæg først i kraft pr. 1. januar 2018. Sløjfeanlæg er kendetegnet ved, at der i anlæggets opbygning ikke er mulighed for at differentiere ydelserne til de enkelte boliger. Alle beboere får derfor de samme programmer/programpakker, og der er ikke teknisk mulighed for at vælge imellem programmer/pakker eller at fravælge modtagelse. Sådanne anlæg skulle ombygges for at kunne opfylde de nye krav om fravalg for beboerne, og det er årsagen til, at fristen for frit valg for boligafdelinger med sløjfeanlæg blev udsat til 1. januar 2018.

 

Situationen er derfor nu den, at alle beboere i almene boliger har samme rettigheder, uanset om lejemålet har et sløjfeanlæg, stikledningsanlæg eller fiber-to-the-home:

  • Alle lejere skal kunne fravælge at modtage og betale for TV-programpakker, som tilbydes i deres boligafdeling.
  • Der kan ikke opkræves et gebyr el. lign hos lejere, som ønsker at blive frakoblet.
  • Alle lejere skal fortsat deltage i betaling af det tekniske udstyr, kabling i ejendommen og administration af kabel-TV i afdelingen.
  • Lejeres fremtidige mulighed for fritagelse for modtagelse og betaling af TV-signaler vil følge de til enhver tid gældende regler om ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenester i lov om forbrugeraftaler (dvs. fx max 6 måneders bindingspligt og herefter opsigelsesmulighed med 1 måneds varsel).

 

Revisionen af reglerne indeholder ikke dispensationsmuligheder. Hvis der er anlæg, som endnu ikke er indrettet med henblik på, at lejere kan fravælge, vil lejere alligevel have retten til at undlade at betale for TV-forsyning. I sådanne situationer må det ud fra en vurdering af de konkrete omstændigheder overvejes, om et eventuelt tab på betaling fra enkelte lejere skal dækkes af boligafdelingen, boligorganisationen eller leverandøren at TV-signaler.

 

BL’s KonsulentCenter tilbyder rådgivning om kabel-TV og bredbånd.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 30.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her