3318 - Ændring i den kommunale grundkapital fra 1. januar 2019

Finansministeriet og KL indgik i juni en aftale om kommunernes økonomi, og heri indgår også fastlæggelse af grundkapitalen, som nu er vedtaget i Folketinget.

 

Den kommunale grundkapital for 2019 og 2020 fastholdes på 10 % af anskaffelsessummen, idet der er fastlagt følgende differentieret indskudsmodel for grundkapitalen til

etablering af almene boliger:

 

Ungdomsboliger og ældreboliger: 10 %Familieboligprojekter:  
Med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig under 90 kvadratmeter: 8 %
Med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på 90-104 kvadratmeter: 10 %
Med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på 105 kvadratmeter og derover: 12 % 

 

Det betyder, at det gennemsnitlige bruttoetageareal for det enkelte tilsagn og dermed det samlede byggeri er afgørende for, hvor meget kommunerne kan indskyde. Ved byggeri af små og dermed billigere boliger indskydes færre penge og ved byggeri af store og dermed dyrere boliger indskydes flere penge.

 

Med venlig hilsen 

 

Bent Madsen / Solveig Råberg Tingey

Oprettelse: 14.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her