3018 - Vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger

Det er i forbindelse med aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 aftalt en vejledningsindsats vedrørende kommunernes muligheder for at kunne agere på udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger.

 

På den baggrund har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgivet en vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger.

 

Vejledningen er rettet mod kommunerne, og styrelsen har udsendt orienteringsbrev til kommunerne herom.Samtidig gives der med vejledningen et overblik over kommuners, boligorganisationers og selvejende institutioners muligheder for at kunne agere på udlejningsvanskeligheder.

 

Vejledningen omfatter således såvel handlemulighederne for bygningsejerne ved udlejningsvanskeligheder som kommunalbestyrelsens tilsyn.Vejledningen præciserer de muligheder, der allerede forefindes i den almene lovgivning til imødegåelse af udlejningsvanskeligheder og dermed lejetab.

 

Vejledningen kan findes her.

 

Med venlig hilsen

 

 

Bent Madsen / Anni Pedersen

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her