2818 - Nye kriterier for udsatte boligområder & ghettoområder

Efter flere høringsrunder er lovforslaget (L 38) nu vedtaget – det handler om nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminelle mv.

 

Lovforslaget blev vedtaget torsdag den 22. november 2018 – med et par ændringer i forhold til det fremsatte lovforslag.

 

For de almene boligorganisationer medfører loven ændringer i lov om almene boliger og i lov om leje af almene boliger. Ændringer træder i kraft den 1. december 2018. Der forventes at blive udstedt nye og ændrede bekendtgørelse indenfor meget kort tid – formentlig også til ikrafttræden pr. 1. december 2018. Derfor har vi trukket udgivelsen af denne BL informerer nogle dage, så vi kunne udsende og kommentere de vigtigste bekendtgørelser i samme ombæring. De er imidlertid ikke udgivet endnu, men vi vælger at udgive denne BL informerer alligevel og håber at vende tilbage om kort tid med bekendtgørelserne.

 

Helt overordnet er der tale om følgende ændringer:

 

  • Afgrænsningen af udsatte boligområder sker på baggrund af nye kriterier.

  • Andelen af almene familieboliger skal reduceres til højst 40 % i de hårde ghettoområder senest i 2030 – som udgangspunkt gennem udviklingsplaner udarbejdet af boligorganisationen og kommunen i fællesskab. Kommunen kan i særlige tilfælde udarbejde en udviklingsplan udenom boligorganisationen, ligesom ministeren under særlige betingelser kan påbyde en afvikling af boligafdelinger i de hårde ghettoområder. Der er dog mulighed for dispensation til at nedbringe antallet af familieboliger i særlige tilfælde.

  • Der indføres nye redskaber til at ændre beboer- og boligsammensætningen. Det sker bl.a. ved ommærkning af almene familieboliger til ungdomsboliger, en skærpelse af anvisnings- og udlejningsreglerne, et forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder for modtagere af visse overførelsesindkomster, opsigelse af lejemål ved salg af boliger i udsatte boligområder og fastsættelse af udlejningskriterier for de solgte boliger. Adgangen til afvisning af boligsøgende og til ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet udvides. 

  • Gældende praksis for godkendelse af afhændelse og nedrivning af ejendomme omfattende almene boliger kodificeres og udvides. I den forbindelse får kommunalbestyrelsen mulighed for at give afkald på tillægskøbesum ved salg af boliger i udsatte boligområder, hvis det sker til opførelse af private boliger eller erhverv.

  • Der sker en ændring af reglerne om anvendelse af nettoprovenu ved salg af boliger i udsatte boligområder.

 

I forhold til udviklingsplaner og dispensationer hertil er der lagt op til, at udviklingsplanen skal være udarbejdet inden 1. juni 2019, mens ansøgning om dispensation skal ske inden 1. februar 2019. De endelig frister og nærmere rammer vil dog fremgå af bekendtgørelse om fysiske forandring af hårde ghettoområder, der endnu ikke er offentliggjort.

 

BL er i dialog med KL omkring retningslinjer og koordinering ved ansøgning om dispensation, og i øvrigt er BL i tæt dialog med administratorerne af de såkaldte ”hårde ghettoområder” også omkring udarbejdelse af udviklingsplaner. På baggrund af det statistiske materiale, der ligger til grund for den gældende ”Ghettoliste” har BL identificeret 16 ”hårde ghettoer”, hvor der skal afvikles boliger og har i samarbejde med boligorganisationer og kommuner udarbejdet en rapport om forholdene i de enkelte områder og perspektiverne for den fremtidige udvikling. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og kan ses på dette link. Den nye ghettoliste forventes offentliggjort på lørdag den 1. december, og her afgøres det endeligt, hvilke boligområder der er ”hårde ghettoer”, ”ghettoer” og udsatte områder. Vi vender tilbage omkring dette, når listen er offentliggjort.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 05.11.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her