2718 - Aktuelle almene satser

Der er netop sket en opdatering af satserne for bestyrelsesvederlag, bidrag til arbejdskapital, bidrag til dispositionsfond, dækning af tab ved fraflytning, m.fl.

 

Disse satser og andre almene satser har hidtil kunne ses på BL’s hjemmeside. Satserne kan nu i stedet findes på Landsbyggefondens hjemmeside. Landsbyggefonden vil således fremover opdatere og formidle følgende satser:

 

 • Bidrag til arbejdskapitalen
 • Bidrag til dispositionsfonden
 • Dækning ved tab på fraflyttere mv.
 • Bestyrelsesvederlag
 • Påkravsgebyr
 • Beboerklagenævnsgebyr
 • Råderetsbeløb
 • Beboerindskud
 • Aftrapning af rentesikring
 • Maksimumsbeløb for støttet byggeri
 • Energitillæg til maksimumsbeløb for støttet byggeri
 • Ungdomsboligbidrag
 • Pligtmæssige bidrag (A- og G-indskud) – formidles allerede via "LBF Orienterer"

 

Satserne kan findes på fondens hjemmeside https://lbf.dk/regler-og-satser/satser/

 

På fondens hjemmeside fremgår yderligere information om satserne, opdateringer mv.

 


Med venlig hilsen

 

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 16.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her