0318 - Udlevering af ind- og fraflytningsrapporter som digitale dokumenter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ved bekendtgørelse nr. 1716 af 18. december 2017 ændret bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger.

 

Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2018 og præciserer, at ind- og fraflytningsrapporter som udgangspunkt kan udleveres til lejer i et digitalt dokument. Det betyder, at rapporterne kan fremsendes pr. e-mail til lejeren eller ved udlevering af et USB-stik eller på anden tilsvarende måde via en digital platform.

 

Udlejeren har dog ikke mulighed for at udlevere rapporterne digitalt på synet, hvis parterne har aftalt en anden kommunikationsform, lejeren har fravalgt digital kommunikation, eller lejeren er fritaget for offentlig Digital Post. Det kan dog konkret aftales på synet, at rapporten udleveres digitalt til lejeren. En sådan aftale bør indgås skriftligt.

 

Ændringen udmønter ændringen af lov om leje og lov om leje af almene boliger, som der blev orienteret om i BL-informerer nr. 4117.

 

Boligorganisationen bærer som hidtil risikoen for at rapporten kommer frem og skal kunne dokumentere, at rapporten er udleveret til lejer. Det vil fx kunne ske ved, at lejer på synet kvitterer for modtagelsen af rapporten ved at sende en svarmail til boligorganisationen.

 

Boligorganisationer kan i indkaldelsen til synet gøre lejer opmærksom på, at ind- og fraflytningsrapporterne vil blive leveret via e-mail, og at lejeren på synet skal have mulighed for at læse og kvittere for modtagelsen af e-mailen. Har lejer på trods heraf ikke mulighed for på synet at modtage og kvittere for modtagelsen af rapporten, kan boligorganisationen sende rapporten til lejeren senest 2 uger efter synet, hvilket også kan ske digitalt.

 

 

Bent Madsen / Lene Kall

Oprettelse: 17.01.2019 | Sidst opdateret: 29.10.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her