2917 - Samtykke om at kunne anvende ny Digital Post-løsning

BL har tidligere ved BL Informerer nr. 0317 og nr. 1917 informeret om arbejdet med Digital Post. I den forbindelse ligger det nu fast, at de almene boligorganisationer vil kunne definereres som offentlige afsendere af Digital Post, når den nye løsning træder i kraft fra 2020.

 

Det forudsætter dog, at de boligorganisationer, som ønsker at have mulighed for at kunne benytte den nye Digital Post løsning som offentlige afsendere, giver samtykke hertil. Herefter vil de boligorganisationer, som har givet samtykket, fremgå af bekendtgørelse om offentlige afsendere i Digital Post, som er en forudsætning for, at udbudspligten løftes i den forbindelse.

 

Der er således ikke sammenhæng mellem at give samtykke til at kunne benytte sig af offentlig Digital Post og krav om anvendelse. Men samtykke er en juridisk forudsætning for at fremgå af bekendtgørelsen, og dermed en forudsætning for at kunne benytte den kommende Digital Post-løsning som offentlig afsender, såfremt man som boligorganisation på et tidspunkt ønsker det.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har anmodet om indsamling af samtykke fra alle almene boligorganisationer og selvejende almene institutioner - som led i høringen over udkast til bekendtgørelse om offentlige afsendere i Digital Post – med henblik på at oplyse Digitaliseringsstyrelsen om de almene boligorganisationer og selvejende almene institutioner, som gerne vil have mulighed for at tilslutte sig som offentlige afsendere af digital post på den kommende Digital Post-løsning.

 

Landbyggefonden har via ”LBF Orienterer” sendt en samtykke-erklæring ud, som boligorganisationerne skal svare på senest den 2. oktober. 

Det er meget vigtigt, at der gives tilsagn om samtykke til Landsbyggefonden via den udsendte samtykke-erklæring, idet man ved manglende samtykke fraskriver sig muligheden for at anvende Digital Post som offentlig afsender for en længere årrække.

Se til orientering Høring over udkast til bekendtgørelse om offentlige afsendere i Digital Post samt LBF Orienterer nr. 746.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Natalia Rogaczewska

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her