2817 - Indbetaling til Udviklingsfonden og Uddannelses- og Samarbejdsfonden 2017

Udviklingsfonden (tidligere FIU)

Boligorganisationerne har hidtil indbetalt ovennævnte fonds ørebeløb (42 øre pr. præsteret arbejdstime) til Kooperationen, men fra 2017 administrerer BL denne fond. Fonden blev oprettet i 1973, og den vedrører tillidsrepræsentantarbejde og understøtter efteruddannelse m.m. for denne gruppe.

 

I efteråret 2017 vil der blive sendt opkrævning ud til boligorganisationerne vedrørende indbetalingen for i år.

 

Indbetalingen for 2018 vil BL opkræve i januar 2018 for at sikre ensartede terminer, og beløbet vil i øvrigt stige til 45 øre pr. præsteret arbejdstime.

 

Fonden gælder alene LO-forbund, og dette betyder, at akademikere (AC-OK) ikke er omfattet af indbetalingen.

 

Uddannelses- og Samarbejdsfonden (ESL)

Denne fond hed tidligere blot Uddannelsesfonden men blev ved forårets overenskomstforhandlinger omdøbt til Uddannelses- og Samarbejdsfonden.

 

Denne fond er hidtil blevet administreret af Kooperationen, men fra i år overtager BL administrationen. Hermed har BL ansvaret for samtlige fonde i de landsdækkende overenskomster.

 

Fondens midler understøtter bl.a. Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat og herunder ejendomsserviceteknikeruddannelsen, kampagner og information vedrørende elever og andre uddannelsesinitiativer.

 

Ørebeløbet var i 2016 20 øre pr. præsteret arbejdstime, men stiger med 10 øre til i alt 30 øre i 2017.

 

BL vil ligeledes for denne fond udsende en opkrævning her i efteråret 2017.

 

I januar 2018 forøges ørebeløbet med yderligere 10 øre, således at det samlede beløb næste år er på 40 øre pr. præsteret arbejdstime, som BL opkræver januar 2018 for at sikre ensartede terminer.

 Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her