2717 - Fortolkning af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

BL har, i forbindelse med ændring i bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger, anmodet styrelsen om en fortolkning af begrebet ’hårde hvidevarer’, da bestemmelserne lagde op til en konservativ opdeling i form af køleskab, komfur, ovn og emhætte. Styrelsen er vendt tilbage med en fortolkning af støttebekendtgørelsens § 8, stk. 3, der lyder som følger:

”I henhold til § 8, stk. 3 i støttebekendtgørelsen kan der i anskaffelsessummen medtages udgifter til hårde hvidevarer i form af køleskab, komfur, ovn og emhætte i det nye støttede byggeri. Hvis udnyttelse af maksimumsbeløbet giver mulighed herfor, kan der udføres rørinstallationer, der gør det muligt at etablere andre former for hårde hvidevarer under byggeriets drift. En sådan etablering vil ske for lejerens egen regning.

På nuværende tidspunkt findes der på boligmarkedet mulighed for at købe komfurer med indbygget ovn, samt køleskabe med indbygget fryser. Samtidigt kan der på boligmarkedet købes selvstændige køleskabe og skabsfrysere samt selvstændige kogezoner og ovn. Hvis de separate enheder, såsom ovn og kogezoner tilsammen kan anskaffes i samme prisniveau som komfurer, er der ikke noget til hinder for at godkende ovn og kogezoner i stedet for komfurer med indbygget ovn til at være installeret i almene boligers køkkener.

På samme måde, hvis selvstændige køleskabe og skabsfrysere tilsammen har samme anskaffelsespris som køleskabe med indbyggede frysere, kan disse godkendes til at være installeret ved byggeriets opførelse i almene boliger.”

 

Det betyder, at der dermed gives den fornødne fleksibilitet i byggeriet til at planlægge sammensætningen af hårde hvidevarer – blot med det krav, at de enkelte enheder skal kunne anskaffes i samme prisniveau, som traditionelle komfurer, ovne mv.

 

Bekendtgørelse nr. 422 af 28. april 2017 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. trådte i kraft den 1. maj 2017, hvorfor ændringen har virkning for tilsagn, der meddeles efter den 31. april 2017.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Christina Wandt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her