2417 - Nye tiltag angående BL/HK's Kompetencefond

Allerede først i 2017 måtte BL og HK Privat stoppe ansøgninger til kompetencefonden grundet stor søgning og deraf manglende midler. Det var selvfølgelig beklageligt, og bestyrelsen for kompetencefonden var enig i, at der var brug for nye tiltag, herunder bl.a. en endnu strammere styring vedrørende fondens økonomi og behovet for at få tilført yderligere midler.

 

Samtidig forhandlede BL og HK denne vinter og forår fornyelse af overenskomsten i den almene sektor, og også her drøftede overenskomstparterne fondens økonomi. Parterne blev ultimo maj måned enige om en overenskomstfornyelse 2017-20, hvilket overordnet betyder følgende for kompetencefonden:

  • Fonden tilføres straks midler på 1,5 mill.kr. fra overenskomstens uddannelsesfond.
  • Bidraget årligt pr. medarbejder forhøjes med 200 kr. til i alt 700 kr. fra 2018.

 

Ovennævnte betyder, at medarbejdere under overenskomsten mellem BL og HK Privat igen kan søge om selvvalgt uddannelse fra den 1. september 2017.

Herudover har bestyrelsen besluttet følgende tiltag, der ligeledes gælder fra 1. september 2017, for at styrke økonomien i fonden på længere sigt:

  • Der bliver et maksimalt beløb på 20.000 kr. pr. modul/semester (dette gælder diplomuddannelser og lignende på positivlisten).
  • Kurser udenfor positivlisten tilkendes et maksimumbeløb på 1.500 kr. pr. dag.
  • Alle relaterede udgifter til kurset, herunder gebyrer, materialeudgifter, overnatning og fortæring, refunderes fortsat. Transport refunderes ligeledes fortsat - men med et loft på 1.000,- kr.
  • Frihed til uddannelse er med den sædvanlige løn, som er aftalt mellem boligorganisationen og den ansatte. Boligorganisationerne har i en længere periode kunne modtage lønrefusion, men denne ophører for uddannelser godkendt efter den 1. september 2017. Bestyrelsen har vurderet, at det er vigtigere at bruge pengene på uddannelsesdelen.

 

Man søger fortsat fra BL’s hjemmeside under Kompetence- og elevfonde, og teksterne på hjemmesiden omkring fonden vil være opdateret med de seneste ændringer, således at alt er klart fra den 1. september 2017.

 Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her