2217 - Ændring af G-dage

Fra den 1. juli 2017 er reglerne ændret for de såkaldte G-dage således, at arbejdsgivere fremover kun skal betale 2 G-dage fremfor 3 G-dage ved medarbejderens ledighed.

 

Hvad er G-dage? G-dage står for ”godtgørelsesdage” og er udtryk for den forpligtelse, en arbejdsgiver har til at betale godtgørelse - svarende til den højeste dagpengesats per dag - til lønmodtageren de første dage, denne går ledig, altså de første dage efter udløbet af opsigelsesvarslet. Forpligtelsen gælder kun ved arbejdsgiverens opsigelse.

 

Det er generelt et hovedkrav for at opnå ret til G-dage, at medarbejderen er medlem af en A-kasse og har arbejdet mindst to uger (74 timer) inden for de sidste fire uger (28 dage).

 

Tidligere var forpligtelse til at betale G-dage under udfasning for ansættelser af under 3 måneders varighed, men med de nye regler er denne udfasning annulleret. 

 

De øvrige betingelser for G-dage findes i Beskæftigelsesministeriet bekendtgørelse om G-dage, BEK nr. 400 af 26. april 2017.

 Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her