2117 - Regulering af maksimumhuslejen 2018

Maksimumhuslejen reguleres for 2018, jf. bilag 2 i overenskomsten.

 

Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

 

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2017, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2018.

Maksimumhuslejen:

         Pr. 1. januar 2018:

 

         502,- kr. pr. kvm.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her