1817 - Ny bekendtgørelse om forsøg med indeklimamåling i almene boliger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der giver almene boligorganisationer mulighed for forsøg i op til tre år med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamåling. 

Der har tidligere været gennemført en række forsøg i blandt andet almene boliger om dynamiske varmeregnskaber, hvor lejerens ”energiadfærd” er forsøgt knyttet til det leverede indeklima baseret på indeklimamålinger af inde-temperatur, luftfugtighed og CO2-indhold som alternativ til måling af varmeforbrug og traditionelt varmeregnskab.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at almene boligorganisationer kan gennemføre flere forsøg med alternativ måling af energiforbrug m.v. samt forsøg med betaling for realiseret indeklima. Formålet med at afregne varmeudgiften efter målt indeklima er at motivere lejerne til at vælge et godt indeklima til gavn for lejernes sundhed, såvel som for ejendommens tilstand. 

De indhentede erfaringer fra de første forsøg har ikke været tilstrækkelige til at indføre regler om fri adgang til fordeling af udgifter til varme mellem lejlighederne på baggrund af indeklima måling, hvorfor man åbner op for flere forsøg.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. maj 2017.

Mere information, link til bekendtgørelsen og vejledning til ansøgning findes på BL’s hjemmeside

For yderligere information kontakt Mikkel Jungshoved på telefon 33 76 20 28 eller mju@bl.dk

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her